Χρηστικά

Επικουρική ασφάλιση: Τι αλλάζει με τον νέο φορέα


Νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τη διαδικασία αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης- Ποιοί μπορούν να ενταχθούν

Τη διαδικασία αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης μισθωτών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα καθώς  και μη μισθωτώνκαθορίζει νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα, στην ασφάλιση του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους οι ήδη ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, εφόσον έχουν γεννηθεί από 1.1.1987 και εξής.

Η διάταξη αφορά μισθωτούς δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και μη μισθωτούς, οι οποίοι κατά την υποβολή της αίτησης είναι ασφαλισμένοι, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, στον κλάδο επικουρικής του e-ΕΦΚΑ, όπου και καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι ασφαλισμένοι που θα ασκήσουν το ως άνω δικαίωμα και θα υπαχθούν στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ, παύουν αυτοδίκαια, από την ημερομηνία υπαγωγής στο ΤΕΚΑ, να είναι ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Από την ημερομηνία αυτή, η υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ λαμβάνει χώρα αντί της υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, στον οποίο δεν δύνανται πλέον να υπαχθούν εκ νέου, ούτε αυτοδίκαια ούτε κατόπιν αίτησής τους.

Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.

Η διαδικασία σε 9 βήματα

Για την υπαγωγή τους στο ΤΕΚΑ, οι ασφαλισμένοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής υποβάλλουν αίτηση στο Ταμείο εντός του χρονικού διαστήματος από 1.1.2023 έως και 31.12.2023.

Η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ», η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του ΤΕΚΑ, teka.gov.gr, καθώς και στο gov.gr.

Η  υπαγωγή στο ΤΕΚΑ χωρεί από την πρώτη του μεθεπόμενου της αίτησης μήνα. Από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης στο ΤΕΚΑ, οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν ΑΠΔ ΤΕΚΑ, ενώ για τους μη μισθωτούς ασφαλισμένους θα εκδίδεται διακριτό ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΚΑ.

Κατά την υποβολή της αίτησης αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, εκτελούνται τα ακόλουθα βήματα:  

  1. Είσοδος στον ιστότοπο του ΤΕΚΑ, teka.gov.gr → Ηλεκτρονικές υπηρεσίες → Αλλαγή φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ. Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση be.teka.gov.gr. 
  2. Ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση των κωδικών TAXISnet και παράλληλη αποστολή OTP με SMS σε επιβεβαιωμένο αριθμό κινητού τηλεφώνου.
  3. Ανασκόπηση προσωπικών στοιχείων και ενημέρωση για τις προϋποθέσεις αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης. 
  4. Δημιουργία αίτησης.
  5. Συμπλήρωση δηλώσεων περί πλήρωσης προϋποθέσεων, βούλησης αλλαγής φορέα επικουρικής ασφάλισης από τον e-ΕΦΚΑ στο ΤΕΚΑ και επιβεβαίωσης.
  6. Επιλογή ιδιότητας ασφάλισης: μισθωτός ή μη μισθωτός. 
  7. Οι μισθωτοί ασφαλισμένοι καλούνται να συμπληρώσουν τον Αριθμό Μητρώου Εργοδότη (ΑΜΕ), τον οποίο μπορούν να βρουν από τις οικονομικές υπηρεσίες του φορέα στον οποίο εργάζονται. Μετά την επιτυχή υποβολή της αίτησης, αποστέλλεται αυτοματοποιημένο e-mail στον εργοδότη για υπαγωγή του εργαζομένου του στο ΤΕΚΑ, με αναφορά της ημερομηνίας έναρξης της ασφάλισης.
  8. Οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι συμπληρώνουν τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ, από τον οποίο προκύπτει η υποχρέωση ή η δυνατότητα επικουρικής.
  9. Υποβολή αίτησης.

Τα στοιχεία της αίτησης αποθηκεύονται και παράγεται αυτόματα Ενημερωτικό Σημείωμα με μοναδικό αριθμό, το οποίο οι μισθωτοί ασφαλισμένοι υποχρεούνται να επιδείξουν στον εργοδότη τους.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα