Χρηστικά

Ποιοι θα αποφασίζουν για τα λουκέτα λόγω φοροδιαφυγής


Τι προβλέπει η νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή - Αρκεί η μη έκδοση 10 αποδείξεων για την αναστολή της λειτουργίας της επιχείρησης

Αλλάζει η διαδικασία επιβολής της ποινής του λουκέτου, στις επιχειρήσεις που εντοπίζονται να διαπράττουν φοροδιαφυγή, αποφεύγοντας να εκδώσουν αποδείξεις λιανικής πώλησης.

Σημειώνεται πως, κατά τη διενέργεια των ελέγχων και ανάλογα με τις παραβάσεις που εντοπίζονται για μη έκδοση αποδείξεων, αρχικά επιβάλλεται πρόστιμο, αλλά εάν είναι πάνω από 10 οι αποδείξεις που δεν κόπηκαν ή η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ, τότε, αναστέλλεται η λειτουργία τους από 48 ώρες έως και ένα μήνα.

Με νέα απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Α 1092/2022) τροποποιείται η παλαιότερη απόφαση (Α.1169/2021) για τη διαδικασία επιβολής του προστίμου, ως προς τη διεύθυνση που θα εισηγείται το πρόστιμο, ενώ, συγχρόνως, ορίζεται ότι στην εισήγηση των ελεγκτών προς την διεύθυνση ελέγχων, θα καταγράφονται και οι απόψεις του ελεγχόμενου.

Τι προβλέπει η νέα απόφαση

Συγκεκριμένα η νέα απόφαση αναφέρει ότι: «Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας της οποίας οι υπάλληλοι διενεργούν τον έλεγχο, σύμφωνα με τα ανωτέρω και με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 9 της παρούσας, αποστέλλει αμελλητί στη Διεύθυνση Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ έγγραφο, στο οποίο παρατίθενται τα οριζόμενα σχετικά με την εφαρμογή του δευτέρου εδαφίου της περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, και φάκελο με την έκθεση ελέγχου, την πράξη επιβολής προστίμου του άρθρου 54ΣΤ του ν. 4174/2013, τις υποβληθείσες απόψεις του υπαίτιου για την επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και κάθε πρόσφορο στοιχείο για την υπόθεση.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγείται, με τη σύμφωνη γνώμη του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, για τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης στον Διοικητή της ΑΑΔΕ».

Η προϊσχύουσα απόφαση προέβλεπε τα ακόλουθα: «Ο Προϊστάμενος της υπηρεσίας, της οποίας οι υπάλληλοι διενεργούν τον έλεγχο, σύμφωνα με τα ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη τις υποβληθείσες απόψεις, τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφ. της περ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 και κάθε πρόσφορο στοιχείο για την υπόθεση συντάσσει εισήγηση προς τον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. για τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης. Η ως άνω εισήγηση και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται αμελλητί δια της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. στον Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 9 της παρούσας για την επιβολή της ειδικής χρηματικής κύρωσης».

Πότε σφραγίζονται τα καταστήματα

Στην περίπτωση που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσοτέρων από 10 παραστατικών πώλησης ή εφόσον διαπιστώνεται ότι η αξία των παραστατικών πώλησης τα οποία δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του πλήθους τους, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

Εάν εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστωθεί εκ νέου από μερικό επιτόπιο έλεγχο στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ότι δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς τουλάχιστον 3 παραστατικά πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας, τότε η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, αναστέλλεται για 4 μέρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από επιτόπιο μερικό φορολογικό έλεγχο στον ίδιο επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία εντός δύο φορολογικών ετών από τους προηγούμενους ελέγχους η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 10 μέρες.

Σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμοποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτών αναστέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης, την οποία αφορά ο έλεγχος, μέχρι και 1 μήνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Για την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής πρέπει να εκδίδεται από τους ελεγκτές σημείωμα διαπιστώσεων με τα αποτελέσματα του φορολογικού ελέγχου και με κλήση του ελεγχόμενου επιχειρηματία για ακρόαση εντός 5 ημερών.

Πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση παραβίασης της αναστολής από τον υπόχρεο, επιβάλλεται, κάθε φορά, με πράξη των οργάνων της ΑΑΔΕ επιπλέον αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης του υπόχρεου για 10 μέρες.

Ποιοι γλιτώνουν τα λουκέτα

Τα λουκέτα αντικαθίστανται με χρηματικές κυρώσεις σε επιχειρήσεις στις οποίες η εφαρμογή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας, λόγω της φύσεως της δραστηριότητάς τους, δηλαδή σε πλανόδιους πωλητές, γηροκομεία, ξενοδοχεία, φροντιστήρια, ιατρεία, επιχειρήσεις ενοικίασης σκαφών κ.λπ. Τα πρόστιμα στις συγκεκριμένες δραστηριότητες είναι:

  • Από 1.000 έως 2.500 ευρώ, εφόσον κατά τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση περισσοτέρων από 10 παραστατικών πώλησης ή εφόσον διαπιστώνεται ότι η αξία των παραστατικών πώλησης τα οποία δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του πλήθους τους.
  • Από 2.501 έως 5.000 ευρώ, εφόσον εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους διαπιστωθεί εκ νέου από μερικό επιτόπιο έλεγχο στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, ότι δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς τουλάχιστον τρία παραστατικά πώλησης, ανεξαρτήτως αξίας.
  • 5.000 ευρώ, σε κάθε επόμενη διαπίστωση από επιτόπιο μερικό φορολογικό έλεγχο στον ίδιο επιχειρηματία ή ελεύθερο επαγγελματία εντός δύο φορολογικών ετών από τους προηγούμενους ελέγχους.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα