Τράπεζες

Ποιοι μπήκαν στο ΔΣ της Εθνικής


Βάσει της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μετόχων της Εθνικής Τράπεζας, που συνεδρίασε σήμερα (31/7), για αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά δύο (από 11 σε 13) και της ανάδειξης 6 νέων μελών – 4 ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά – το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Εκτελεστικά μέλη:
- Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος
- Δημήτριος Καποτόπουλος, εκτελεστικό μέλος
- Χριστίνα Θεοφιλίδη, εκτελεστικό μέλος

Μη εκτελεστικά μέλη:
- Κώστας Μιχαηλίδης, Προέδρος Διοικητικού Συμβουλίου
- Αικατερίνη Μπερίτση, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:
- Γκίκας Χαρδούβελης, Ανώτερος Ανεξάρτητος Σύμβουλος
- Claude Piret, μέλος
- Andrew McIntyre, μέλος
- John McCormick, μέλος
- Αβραάμ Γούναρης, μέλος
- Wietze Reehoorn, μέλος
- Elena Ana Cernat, μέλος

Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)
Περικλής Δρούγκας, Μέλος, Εκπρόσωπος Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του: Παναγιώτης Δασμάνογλου, Γενικός Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης Τράπεζας & Ομίλου.

Τα νέα πρόσωπα του ΔΣ

Ακολουθούν χαρακτηριστικά στοιχεία των βιογραφικών των 6 νέων μελών του ΔΣ της Εθνικής:

  • Ο Γκίκας Χαρδούβελης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής της Σχολής Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδος από τον Ιούνιο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015, όπως και σύμβουλος του τ. πρωθυπουργού  Κώστα Σημίτη.
  • Ο Αβραάμ Γούναρης έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος στον δημόσιο τομέα και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα αναδιάρθρωσης.Τώρα είναι μη εκτελεστικός πρόεδροες του Ομίλου Folli Follie, ηγούμενος της προσπάθειας αναδιάρθρωσης. Μέχρι πρόσφατα ήταν πρόεδρος ΔΣ της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος καθώς και μέλος ΔΣ της εισηγμένης εταιρείας «Ευρωσύμβουλοι».
  • Η Αικατερίνη Μπερίτση έχει διατελέσει ανώτατο στέλεχος σε ελληνικές τράπεζες και υπήρξε μέλος ΔΣ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, της Proton Bank κλπ. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εισαγωγή βέλτιστων πρακτικών και στην αντιμετώπιση θεμάτων εσωτερικού ελέγχου.  Στην Εθνική θα επωμισθεί το βάρος για εφαρμογή προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές.
  • Ο Ολλανδός Wietze Reehoorn, έμπειρο ανώτατο τραπεζικό στέλεχος με θητεία σε σειρά ανώτατων διευθυντικών θέσεων. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του IFN Group. Η εμπειρία του σε θέματα Στρατηγικής και Διαχείρισης Κινδύνων, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ΔΣ σε αυτούς τους τομείς καίριας σημασίας.
  • Η Ρουμάνα Elena Ana Cernat, τραπεζίτης καριέρας με θητεία στην Alior και την Romaneaska  Bank, εξειδικευμένη σε θέματα ανάπτυξης επιχειρήσεων και καινοτομίας. Για την Εθνική Τράπεζα θα είναι πολύτιμη η εμπειρία της στη λιανική τραπεζική, την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, τις στρατηγικές ψηφιακών και πολυκαναλικών μέσων.
  • Η Χριστίνα Θεοφιλίδη, στέλεχος της Εθνικής, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της τράπεζας και  Γενική Διευθύντρια Λιανικής Τραπεζικής από τον Δεκέμβριο του 2018.  Εχει εργαστεί επίσης στη Citibank και στη Societe Generale


Ικανοποιημένο το ΤΧΣ

Το  ΤΧΣ  εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για το νέο ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας:

«Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο») κατέθεσε σειρά προτάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ) για βελτιώσεις σε θέματα που άπτονται της εταιρικής της κυβέρνησης. Οι προτάσεις αυτές υπεβλήθησαν προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των διεθνών προτύπων βέλτιστης εταιρικής διακυβέρνησης. Η έγκριση όλων των προτάσεων από τη σημερινή Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, διασφαλίζει ότι το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της Εθνικής Τράπεζας ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα βέλτιστης πρακτικής.
 
Με αυτή την ανανέωση, η Τράπεζα διαθέτει ανεξάρτητο Διοικητικό Συμβούλιο στην πλειοψηφία του και ικανοποιητική ισορροπία φύλων. Τα νέα ανεξάρτητα μέλη ενισχύουν τη δυναμική του ανώτατου οργάνου εταιρικής διακυβέρνησης της  Εθνικής Τράπεζας ενώ, με την εισαγωγή του θεσμού του Ανώτερου Ανεξάρτητου Συμβούλου, ενισχύονται οι δεσμοί μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου και της επενδυτικής κοινότητας.
 
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας εκτιμά ιδιαιτέρως τις προσπάθειες της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας ενώ είναι βέβαιο πως η μεταρρύθμιση αυτή θα σηματοδοτήσει την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας ενός πιστωτικού ιδρύματος με αναγνωρισμένα μεγάλες δυνατότητες. Το Ταμείο δηλώνει ικανοποιημένο που η πρωτοβουλία αυτή έτυχε θερμής υποστήριξης  από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα.
 
Το ΤΧΣ καλωσορίζει τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσβλέπει στη δυναμική συμβολή αυτών στην περαιτέρω ανάπτυξη της Τράπεζας.
 
Η διασφάλιση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος παραμένει κύρια προτεραιότητα για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Προς την κατεύθυνση αυτή, θα συνεχίσει τη διαρκή, στενή, εποικοδομητική συνεργασία του με τις ελληνικές συστημικές τράπεζες με στόχο την ενίσχυση του πλαισίου της εταιρικής τους διακυβέρνησης, πάντα εντός των ορίων του θεσμικού του ρόλου όπως προβλέπεται από τον Ν. 3864/2010».
 

 

 

 

Διαβάστε επίσης
Ετικέτες ΕΤΕ