Χρηστικά

Πληρώνονται τα 534 ευρώ της αναστολής Μαρτίου


Καταβάλεται σήμερα Παρασκευή 9 Απριλίου η αποζημίωση ειδικού σκοπού των 534 ευρώ σε 503.691 εργαζομένους των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν σε αναστολή κατά τον Μάρτιο.

Την ίδια ημέρα, καταβάλεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε 2.175 δικαιούχους για αναστολές συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Δεκέμβριο 2020, Ιανουάριο 2021 και Φεβρουάριο 2021.

Σημιεώνται όσοι εργαζόμενοι επέστρεψαν στις εργασίες τους, όπως π.χ. τα κομμωτήρια θα λάβουν ποσό κατ΄αναλογία επί του συνόλου των 534 ευρώ.

Διαβάστε επίσης