Επιχειρήσεις

Πλαίσιο: Αϋξηση 8% των πωλήσεων το α΄ εξάμηνο


Βελτιωμένες επιδόσεις επέτυχε κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο η εταιρεία "Πλαίσιο", που κατέχει ηγετική θέση στον τομέα εμπορίας ειδών πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες που διαμόρφωσε η πανδημία, οι πωλήσεις και τα κέρδη της αυξήθηκαν.

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 148,6 εκατ. ευρώ, από 137,5 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, σημειώνοντας άνοδο 8%, κυρίως χάρις στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 5,343 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,5%.

Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 4,3% και ανήλθαν σε 0,5 εκατ ευρώ. Μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 0,3 εκατ. ευρώ (+85,5%).

Βελτιωμένη ήταν η ταμειακή ρευστότητα σε διψήφιο ποσοστό που υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ και η σταθερή καθαρή ρευστότητα στα 29,2 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή βάση, καθώς τα  ίδια κεφάλαια υπερβαίνουν τα 93 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε επίσης