Πολιτική

Πετσόκοψαν κατά 600 εκατ. τις δημόσιες επενδύσεις του 2019!


Για να να επιτευχθεί ο στόχος πρωτογενούςς πλεονάσματος

Την ώρα που η κυβέρνηση κηρύσσει σε όλους τους τόνους ότι πρώτος στόχος είναι η επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης, περικόπτει δραστικά τις δημόσιες επενδύσεις, ενώ ως αντιπολίτευση πριν από λίγους μήνες κατακεραύνωνε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τον ίδιο λόγο.

Προκειμένου να επιτύχει τον στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος του 2019, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να μειώσει τις δαπάνες του ΠΔΕ κατά 600 εκατ. ευρώ!

Ο στόχος επιτυγχάνεται αλλά η αρνητική επίπτωση στην οικονομία είναι προφανής και θα έχει διάρκεια, ενώ πολλαπλές  παρενέργειες θα φανούν σε βάθος χρόνου.

Η περικοπή αυτή, θα πλήξει  τους ρυθμούς ανάπτυξης του β΄ εξαμήνου του 2019 και καθίσταται αμφίβολη η επίτευξη του στόχου για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2%, στο σύνολο του έτους.

Όπως αποκαλύπτεται από το προσχέδιο του Προϋπολογισμού, το 2019, τα συνολικά κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θα συρρικνωθούν στο ποσό των 6.150 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 6.750 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα θα είναι και τα έσοδα του ΠΔΕ - κυρίως οι εισροές ευρωπαϊκών πόρων: Εκτιμάται ότι θα φτάσουν στα 3.724 εκ. έναντι 4.042 εκ. που προέβλεπε ο ψηφισμένος προϋπολογισμός.

Επομένως το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του ΠΔΕ για το 2019 θα είναι κατά 300 εκατ. ευρώ ευνοϊκότερο στο πλεόνασμα έναντι του στόχου.

Ακόμη, παρατηρείται ότι φέτος, το ύψος του ΠΔΕ, θα διαμορφωθεί σε επίπεδα χαμηλότερα από εκείνα του 2018, επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το 2018 το ύψος του ΠΔΕ ανήλθε σε 6.237 εκατ. ευρώ και φέτος θα μειωθεί σε 6.150 εκατ. ευρώ. Ακόμη, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2019 υπήρξε μια επιτάχυνση του ρυθμού υλοποίησης του ΠΔΕ, με τις πληρωμές να είναι αυξημένες κατά 500 εκατ. σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2018, στο β’ εξάμηνο του 2019 θα υπάρξει επιβράδυνση σύμφωνα με την τωρινή εκτίμηση του υπουργείου Οικονομικών.

Σημειώνεται πως αυτή είναι η τωρινή εκτίμηση, καθώς εάν στους τελευταίους μήνες του 2019 διαπιστωθεί από το υπουργείο Οικονομικών ότι δεν βγαίνουν οι στόχοι του προϋπολογισμού, τότε θα συρρικνωθεί περαιτέρω το ΠΔΕ.

Πρόκειται για άλλη μια ηχηρή διάψευση των προσδοκιών που είχε καλλιεργήσει προεκλογικά η κυβέρνηση σε σχέση με επενδύσεις και ανάπτυξη και οι επιπτώσεις θα φανούν τόσο στις πληρωμές προς τον ιδιωτικό τομέα όσο και στη χρηματοδότηση του ευρύτερου δημόσιου τομέα και κυρίως των Δήμων και των Περιφερειών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο στόχος της ανάπτυξης για φέτος έχει τοποθετηθεί στο 2%. Με δεδομένο ότι στο πρώτο εξάμηνο του έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,5%, για να πιαστεί ο στόχος του 3%, θα πρέπει το ΑΕΠ στα δύο τελευταία τρίμηνα του έτους κατά 2,5% σε κάθε τρίμηνο.

Διαβάστε επίσης