Ελλάδα

Παρέμβαση Επιτροπής Ανταγωνισμού για το σουβλάκι


Αυτεπάγγελτο έλεγχο ξεκίνησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με αφορμή τα δημοσιεύματα ότι ψητοπωλεία και άλλες επιχειρήσεις εστίασης σκοπεύουν να αυξήσουν τις τιμές στο σουβλάκι από την 1η Μαίου.

Η Επιτροπή προσπαθεί να διαπιστώσει αν πρόκειται για συντονισμένη κίνηση που συνιστά εναρμονισμένη πρακτική  ανιβαίνουσα στους κανόνες του ανταγωνισμού.

Το "ύποπτο" για την Επιτροπή είναι ότι η αύξηση των τιμών προωθείται και συντονίζεται συλλογικούς φορείς του κλάδου (σωματεία κλπ).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν 3959/2011 απαγορεύονται όλες οι συμφωνίες και εναρμονισμένες πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων και όλες οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση, τον περιορισμό ή τη νόθευση του ανταγωνισμού. Ιδίως εκείνες οι οποίες οδηγούν σε άμεσο ή έμμεσο καθορισμό των τιμών.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των σχετικών διατάξεων, επιβάλλονται οικονομικές κυρώσεις.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα παρακολουθεί τις εξελίξεις ενημερώνοντας εγκαίρως για τις μελλοντικές της πρωτοβουλίες επί του συγκεκριμένου ζητήματος.