Χρηστικά

Παράθυρο για ένταξη περισσότερων αυτοαπασχολούμενων στις 120 δόσεις


Παράθυρο για ένταξη αυτοαπασχολούμενων και αγροτών στις 120 δόσεις προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Το "παράθυρο" προβλέπει πως οι οφειλέτες της θα μπορούν να ρυθμίσουν και εντός του Οκτωβρίου τα χρέη τους στο ΚΕΑΟ, αρκεί να έχουν υποβάλει έως τις 30 Σεπτεµβρίου, την αρχική αίτηση στον ΕΦΚΑ για γνωστοποίηση του ύψους των οφειλών τους.

H ρύθμιση για τους οφειλέτες των ταμείων εξελίσσεται σε δύο στάδια αρχικά στον ΕΦΚΑ και στη συνέχεια στο ΚΕΑΟ, θεωρείται πώς όσοι υποβάλουν την πρώτη αίτηση έως τις 30 Σεπτεµβρίου θα θεωρούνται εντός της προθεσμίας ακόμη και αν η ρύθμιση ολοκληρωθεί μετά την 1η Οκτωβρίου, στο ΚΕΑΟ.

Επισημαίνεται ότι η 30η Σεπτεμβρίου αποτελεί την τελική ηµεροµηνία υπαγωγής και δεν προβλέπεται να δοθεί παράταση. Όσοι δεν ενταχθούν μετά από αυτή τη ημερομηνία θα έχουν χάσει, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών την τελευταία ευκαιρία τακτοποίησης και θα κινδυνεύουν µε αναγκαστικά µέτρα είσπραξης. 

Σημειώνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τη ρύθμιση περισσότεροι από 108.800 οφειλέτες µε χρέος 1,62 δισ ευρώ και ενώ στα Ταµεία του ΚΕΑΟ μπήκαν 126 εκατ ευρώ, ενώ οι οφειλέτες υπολογίζονται σε 1,4 εκατ. και τα χρέη σε 35 δισ. στα Ταµεία.

Διαβάστε επίσης