Χρηστικά

Παρατείνονται οι εγγραφές στο «e-Μητρώο Πλοίων»


Μέχρι χθες, είχαν εγγραφεί στο e-μητρώο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 3.379 επαγγελματικά σκάφη, σε σύνολο περίπου 5.200, καθώς και 270 ημερόπλοια σε σύνολο περίπου 700.

Τα παραπάνω γνωστοποιεί, μέσω ανακοίνωσης που εξέδωσε το υπουργείο, με αφορμή την αυριανή λήξη της προθεσμίας για την εγγραφή των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων και των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Πλοίων («e-Μητρώο Πλοίων»),

Για το λόγο αυτό, το υπουργείο έχει προωθήσει, στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, τροπολογία, για να δοθεί παράταση της συγκεκριμένης προθεσμίας.

Με σχετική Υπουργική Απόφαση θα προσδιοριστεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο χρόνος της παράτασης.