Χρηστικά

Παράταση της «ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου» αποφασίζουν τα συναρμόδια υπουργεία


Ενώπιον του κινδύνου να μπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων από την 1η Οκτωβρίου - 11 δικαιολογητικά, γραφειοκρατία, ταλαιπωρία και κόστος απαιτούνται για την έκδοσή της

Παράταση της εφαρμογής της «ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου» έως την 1η Ιανουαρίου 2022 συζητούν τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών καθώς η υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου από την 1η Οκτωβρίου θα «παγώσει» τις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Η εφαρμογή της «ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου», από την 1η Οκτωβρίου 2021 συμπίπτει χρονικά με την έξαρση των μεταβιβάσεων ακινήτων αυτή την περίοδο, λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορολογούμενοι που έχουν εκκρεμότητες με μεταβιβάσεις ακινήτων, όπως αγορές, πωλήσεις γονικές παροχές, δωρεές σπεύδουν στους συμβολαιογράφους να τις ολοκληρώσουν άμεσα, πριν την εφαρμογή των αυξημένων αντικειμενικών αξιών που θα σημάνουν και την βεβαίωση αυξημένων φόρων.

Η σπουδή αυτή έχει προκαλέσει κομφούζιο στα συμβολαιογραφεία, καθώς οι συναλλασσόμενοι θέλουν να προλάβουν την εφαρμογή, από την 1η Οκτωβρίου της «ηλεκτρονικής ταυτότητας», η έκδοση της οποίας, απαιτεί 11 δικαιολογητικά, γραφειοκρατία, ταλαιπωρία και κόστος, ενώ θα καθυστερήσει τη διαδικασία μεταβίβασης αρκετά, με κίνδυνο να μην ολοκληρωθεί εντός του 2021.

Η «ηλεκτρονική ταυτότητα» ακινήτου προϋποθέτει την ανεύρεση 11 δικαιολογητικών, για να εκδοθεί, με όλες τις δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία και οι περιορισμοί της προσέλευσης στην Πολεοδομία.

Έτσι, το υπουργείο Οικονομικών συζητά με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την παράταση της ισχύος των βεβαιώσεων μηχανικών μέχρι την 31.12.2021, ώστε να αποτραπεί το μπλόκο στις μεταβιβάσεις των ακινήτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Σin καταλήγουν στην χορήγηση παράτασης έως την 31ηΔεκεμβρίου 2021 και η απόφασή τους αναμένεται να ανακοινωθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.

Αιτήματα παράτασης

Νέο σχετικό αίτημα υπέβαλαν η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΟΜΙΔΑ), η Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΣΕ) και η Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΜΚΟΕΕ).

Όπως σημειώνουν στην κοινή παρέμβασή τους, η σύνταξη της «ηλεκτρονικής ταυτότητας» απαιτεί σωρεία συμβολαίων, δημοσίων εγγράφων και σχεδίων τα οποία οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες και οι μηχανικοί τους αδυνατούν να τα αναζητήσουν και να τα λάβουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες (πολεοδομίες δήμους και υποθηκοφυλακεία), στις οποίες θα πρέπει να κλείσουν τηλεφωνικά ραντεβού μετά από πολλές εβδομάδες, και να τα λάβουν με μεγάλη καθυστέρηση.

Η όλη διαδικασία είναι νέα, με άγνωστο χρόνο περαίωσής της και με άγνωστο οικονομικό κόστος για τους ενδιαφερομένους πολίτες, πάντως ουσιωδώς μεγαλύτερο από το κόστος έκδοσης βεβαίωσης.

Η εμμονή συνεπώς σε «ηλεκτρονική ταυτότητα» ως μοναδικό τρόπο μεταβίβασης ακινήτων από 1.10.2021 και μετά, κινδυνεύει να καταστήσει αδύνατη την έγκαιρη κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων με τους ευνοϊκούς όρους (νέο αφορολόγητο και χαμηλές τιμές ζώνης) στη συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομένων, αφού θα δημιουργήσει χάος στα συμβολαιογραφεία και σε όλες τις παραπάνω υπηρεσίες, και άγχος και αγανάκτηση στους
πολίτες.

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα

Η δήλωση της Ταυτότητας Κτιρίου γίνεται ανά κτίριο ή ανά διηρημένη ιδιοκτησία. Ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός, ο οποίος συμπληρώνει τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας του Κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας, ορίζεται από τον ιδιοκτήτη για κάθε κτίριο ή διηρημένη ιδιοκτησία.

Αν έχουν συσταθεί οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες (πολυκατοικία κλπ.), ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός για το σύνολο του κτιρίου μπορεί να ορίζεται ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας των κοινωνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της οροφοκτησίας, άλλως με απλή πλειοψηφία.

Οι αμοιβές των μηχανικών δεν υπόκεινται σε διατίμηση, αλλά σε ελεύθερη συμφωνία με τους ιδιοκτήτες.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά

Για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα «Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας» απαιτούνται τα ακόλουθα 11 δικαιολογητικά:

 1. το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου εντός του οποίου ευρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία, με τις αναθεωρήσεις της,
 2. τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζομένων ατόμων, εφόσον απαιτείται. Αν η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι` αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.  
 3. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας,
 4. το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
 5. δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
 6. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περ. α`, β` και ε`, πλην των κοινοχρήστων χώρων,
 7. το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 ή τον παρόντα (Ν.4495/2017) ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99,
 8. τον πίνακα χιλιοστών ή και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν,
 9. τον τίτλο ιδιοκτησίας
 10. τη σύσταση οριζοντίων / καθέτων ιδιοκτησιών, μαζί με τα συνοδευτικά σχέδια
 11. αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου.

Επίσης, για την έκδοση ταυτότητας ολόκληρου κτιρίου τα 10 δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

 1. το στέλεχος της οικοδομικής άδειας του κτιρίου, με τις αναθεωρήσεις της,
 2. τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, καθώς και η μελέτη προσβασιμότητας ΑμεΑ και εμποδιζόμενων ατόμων, εφόσον απαιτείται. Αν η οικοδομική άδεια και τα στοιχεία που την συνοδεύουν δεν ανευρίσκονται στα αρχεία της οικείας υπηρεσίας, αντί γι` αυτά υποβάλλεται βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.  
 3. το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
 4. το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφόσον έχει εκδοθεί,
 5. δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων,
 6. τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική του κατάσταση, όταν αυτή δεν προκύπτει από τα στοιχεία των περ. α` , β` και ε`,
 7. το δελτίο δομικής τρωτότητας ή τη τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου, που συνοδεύει αίτηση υπαγωγής στον ν. 4178/2013 (Α` 174) ή τον παρόντα (Ν.4495/17) ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 99,
 8. τον πίνακα χιλιοστών ή και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.
 9. τον τίτλο ιδιοκτησίας
 10. αντίγραφο κτηματολογικού φύλλου
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα