Χρηστικά

Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας τον Μάιο - Τι προβλέπει η ΠΝΠ


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) για παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας του προσωπικού επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στη λίστα των πληττόμενων ΚΑΔ.
Στη νέα ΠΝΠ προβλέπεται ότι επιχειρήσεις-εργοδότες που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορoνοϊού, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή μέχρι του 60% των συμβάσεων που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή, κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα 30 ημερών, μέχρι τις 31 Μαΐου.

Για τις επιχειρήσεις που θα παραμείνουν τον Μάιο εκτός λειτουργίας  με εντολή δημόσιας αρχής, παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα δεν θα λειτουργήσουν.

Οι εργαζόμενοι των οποίων παρατείνεται η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, θα πάρουν οικονομική ενίσχυση κατ' αναλογία των ημερών της παράτασης αυτής.
 Για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου - και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Μαΐου – οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελίες συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση που γίνουν καταγγελίες, θα είναι άκυρες.
Οι επιχειρήσεις-εργοδότες υποχρεούνται να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 45 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

 Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων, καθώς και η οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων, των οποίων παρατείνεται η αναστολή της σύμβασης εργασίας.

Στην ΠΝΠ ορίζεται επίσης ότι με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορεί να παραταθεί ο χρόνος εφαρμογής αυτών των διατάξεων μέχρι τις 30 Ιουνίου, για τις επιχειρήσεις που δεν θα λειτουργήσουν τον Μάιο με εντολή δημόσιας αρχής.

Διαβάστε επίσης