Χρηστικά

Παράταση αλλά και τσουχτερά πρόστιμα για τα myData


Νόμιμη απόδειξη που εκδόθηκε κανονικά, εάν δεν αποσταλεί στα myDATA είναι σαν να μην εκδόθηκε και επιβάλλονται αυστηρές ποινές

Η απόδειξη που δεν διαβιβάζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή myDATA της ΑΑΔΕ, θα αντιμετωπίζεται σαν να μην εκδόθηκε και επισείει τα αντίστοιχα πρόστιμα, αλλά και την ποινή της αναστολής λειτουργίας τη επιχείρησης.

Ενώ η υποχρεωτική διαβίβαση των στοιχείων λιανικής πώλησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myDATA επρόκειτο να ξεκινήσει σε μία εβδομάδα, την 1η Οκτωβρίου, το υπουργείο Οικονομικών, με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή παρατάθηκε κατά ένα μήνα και η υποχρεωτικότητα διαβίβασης των αποδείξεων ξεκινά την 31η Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του Σin.

Εκτός από την παράταση της προθεσμίας με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν από τη Βουλή, οι κυρώσεις, για τη μη διαβίβαση των στοιχείων στην εφαρμογή myDATA, οι ποινές για τους παραβάτες εξομοιώνονται με εκείνες που ισχύουν για τη μη έκδοση αποδείξεων.

Δηλαδή, μια επιχείρηση εκδίδει κανονικά μια απολύτως νόμιμη απόδειξη για πώληση αγαθών, αλλά δεν την διαβιβάζει στο myDATA. Θα της επιβληθούν οι ποινές, σαν αν μην εκδόθηκε η απόδειξη.

Οι ποινές

Ειδικότερα, η νομοθετική διάταξη προβλέπει ότι εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε:

  • Η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα (10) προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ
  • Η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των δέκα (10) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ (48) ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

Υποτροπή

Εάν, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τη διαπίστωση των ως άνω παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον τριών (3) παραστατικών πώλησης ή η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος, αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι (96) ώρες.

Σε κάθε επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των παραβάσεων, εντός δύο (2) φορολογικών ετών από τη διαπίστωσή τους σε οποιαδήποτε επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για δέκα (10) ημέρες.

Σημειώνεται τέλος ότι, η διαβίβαση της συναλλαγής, μπορεί να γίνει σε χρόνο από ένα λεπτό, έως και ένα 24ωρο, αλλά ο επιχειρηματίας δεν θα ενημερώνεται για τον ακριβή χρόνο διαβίβασης.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα