Ασφαλιστική Αγορά

Πάνω από τα 310 εκατ. τα καθαρά κέρδη ασφαλιστικών εταιριών το 2017


Τα οικονομικά στοιχεία των 51 επιχειρήσεων του κλάδου, για το 2017, παρουσιάζει η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, επισημαίνοντας πως οι προβλέψεις που σχηματίστηκαν για το εν λόγω έτος, στο σύνολο των ασφαλίσεων, ανήλθαν στα 11,4 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, το σύνολο του Ενεργητικού των παραπάνω ασφαλιστικών επιχειρήσεων άγγιξε τα 17,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 13,9 δισ. (79,2%) αποτελούν τις επενδύσεις τους, για το 2017.

Το σύνολο των μετοχικών κεφαλαίων σημείωσε αύξηση και βρέθηκε στο 1,2 δισ., με το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων να φτάνει τα 3,7 δισ. ευρώ.

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις που σχηματίστηκαν το 2017 για το σύνολο των ασφαλίσεων, ανήλθαν στα 11,4 δισ.

Το 2017, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατέγραψαν, σύμφωνα με το euro2day.gr, συνολικό αποτέλεσμα χρήσης προ φόρων (κέρδη) ύψους 364 εκατ. ευρώ, το οποίο επιβαρύνθηκε με φόρους ύψους 48 εκατ., φθάνοντας τελικά σε κέρδη μετά φόρων, 316 εκατ. ευρώ.