Οικονομία

ΟΟΣΑ: Πρώτη στην αύξηση φόρων η Ελλάδα


Το πρωτάθλημα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, για την φορολογική περίοδο 2007-2017 κατέκτησε η Ελλάδα, καθώς κατέγραψε την υψηλότερη άνοδο ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ.

Ειδικότερα, όπως απορρέουν από στοιχεία της ελληνικής κυβέρνησης, τα φορολογικά έσοδα του 2017 άγγιξαν το 39,4% του ΑΕΠ, ενώ το 2007 βρίσκονταν στο 31,2%, σημειώνοντας αύξηση 8,2 μονάδων, ποσοστό που είναι το μεγαλύτερο ανάμεσα στα κράτη του Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, η άνοδος των φόρων κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας καταγράφεται ως ακολούθως:

  • 31,2% το 2007
  • 32,0% το 2010
  • 35,5% το 2012
  • 35,7% το 2014
  • 36,6% το 2015
  • 38,8% το 2016
  • 39,4% το 2017

Όπως αναφέρει ο ΟΟΣΑ, ο μέσος όρος των κρατών του, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, φτάνει το 34,2% του ΑΕΠ.

Παράλληλα, οι φόροι επί εισοδημάτων και κερδών το 2017 ανέρχονταν στο 9% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, όντας στο 22,8% των συνολικών εσόδων της χώρας.

Κλείνοντας, επισημαίνεται πως οι φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες έφτασαν στο 15,4% του ΑΕΠ και άγγιξαν το 39,1% των συνολικών φόρων.