Οικονομία

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Πειραιώς Μεσίτες από τη Matrix Brokers


Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση διά απορροφήσεως της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεσίτες Α.Ε. από την MATRIX ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ & ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ A.E., μέσω σχετικής απόφαση που καταχωρήθηκε πρόσφατα στο Γ.Ε.Μ.Η.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, για την τυπική ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς του 100% των μετοχών της ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μεσίτες, η οποία πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάρτιο. Μετά την τυπική ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η MATRIX καθίσταται καθολική διάδοχος της απορροφώμενης εταιρείας και η απορροφώμενη παύει να υπάρχει και διαγράφεται από το ΓΕΜΗ.

Η επιχειρηματική αυτή απόφαση, που υλοποιήθηκε παράλληλα με τη στρατηγική συμμαχία με τον όμιλο HOWDEN, έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους μεσιτικούς οίκους διεθνώς και μέλος του Hyperion Group, αναδεικνύει τον Όμιλο MATRIX, στον μεγαλύτερο μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων της χώρας, τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και σε επίπεδο μεριδίων αγοράς, ενώ το σύνολο των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών αναγκών του πελατολογίου της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ θα εξυπηρετείται πλέον από την MATRIX Broker at Lloyd’s.

Η ελληνική επιχειρησιακή μονάδα της MATRIX Broker at Lloyd’s διαθέτει σήμερα 82 εξειδικευμένα στελέχη και brokers, ενώ καλύπτει γεωγραφικά σημαντικούς άξονες της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας, με γραφεία στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και εκπροσώπους στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα.