Χρηστικά

Όλα τα δικαιολογητικά για τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές ( Οδηγός της ΑΑΔΕ)


Η προθεσμία και οι οδηγίες της ΑΑΔΕ και η διαδικασία για τη συμπλήρωση της αίτησης στην ειδική πλατφόρμα

Προθεσμία ενός μήνα έχουν οι εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις που έλαβαν Επιστρεπτέες Προκαταβολές και αυξημένης Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΑΑΔΕ.

Η υποβολή θα γίνει στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport», από όλους όσους συμμετείχαν έστω και σε έναν από τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. Η αρχική προθεσμία που έληγε στις 30 Ιουνίου παρατάθηκε με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών έως τις 16 Ιουλίου.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, απαιτείται να επισυναφθούν μέσω της ειδικής εφαρμογής «Υποβολή Δικαιολογητικών Επιστρεπτέων Προκαταβολών» τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση την 1.12.2019 (ανάλογα με την νομική μορφή και το είδος βιβλίων της επιχείρησης), σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο σημείο Α του Παραρτήματος Ι «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης»:

- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών,
- είτε δεν είχε απολέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της, όπως εμφαίνεται στους λογαριασμούς της εταιρείας, λόγω συσσωρευμένων ζημιών.
Το ανωτέρω δεν απαιτείται στην περίπτωση ανεξάρτητων ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Επιπλέον, εάν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη:
ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης δεν ήταν υψηλότερος του 7,5 και
ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης (EBITDA interest coverage ratio) δεν ήταν κάτω του 1,0.

  • Πιστοποιητικό μη πτώχευσης, μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

Πόσοι εντάχθηκαν στις Επιστρεπτέες Προκαταβολές

Στον πρώτο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής εντάχθηκαν 52.490 επιχειρήσεις, στον β΄ κύκλο εντάχθηκαν 89.732 στον γ΄ κύκλο εντάχθηκαν 101.522.

Στον δ΄ κύκλο εντάχθηκαν τα περισσότερα ΑΦΜ, ήτοι 447.041 επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ στον ε’  κύκλο ο αριθμός μειώθηκε σε 359.691, στον στ΄ κύκλο οι δικαιούχοι μειώθηκαν περαιτέρω σε 286.181 και στον ζ’ και τελευταίο κύκλο,  διαμορφώθηκαν σε 297.621 δικαιούχους.

Οι αυξομειώσεις οφείλονται στους ελέγχους που διενήργησε η ΑΑΔΕ ώστε να εντοπιστούν πιθανές ύποπτες δηλώσεις και πράγματι εντοπίστηκαν αρκετές χιλιάδες. Παράδειγμα στις αιτήσεις για τον 6ο κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής: 

  • Οι 138.461 επιχειρήσεις παρουσιάζουν αύξηση τζίρου τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον τζίρο αναφοράς (τζίρο Ιανουαρίου 2020).
  • Οι 175.855 παρουσιάζουν πτώση τζίρου μικρότερη του 20% τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον τζίρο αναφοράς.
  • Οι 188.804 επιχειρήσεις δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 200 ευρώ. Από αυτές, 21.530 έχουν αύξηση τζίρου τον Ιανουάριο του 2021 και 124.260 επιχειρήσεις έχουν πτώση τζίρου μικρότερη από 20% τον Ιανουάριο του 2021, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2020.
  • Οι 194.950 επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη πριν από το 2018, εμφανίζουν αύξηση τζίρου το 2020, σε σχέση με το 2019. Από αυτές, 54.796 έχουν αύξηση τζίρου και τον Ιανουάριο του 2021, 45.838 έχουν πτώση τζίρου μικρότερη από 20% τον Ιανουάριο του 2021 και 46.087 δεν έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 200 ευρώ.

Ο Οδηγός της ΑΑΔΕ για την υποβολή των δικαιολογητικών

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα