Υγεία

Οι τάσεις που επηρεάζουν το εθνικό σύστημα υγείας


Ο όμιλος BFF Banking Group συμμετείχε στο 10th Pharma & Health Conference «Προτεραιότητες στην Πολιτική Υγείας», με στόχο την ενθάρρυνση μιας θετικής συζήτησης για το μέλλον του τομέα της Υγειονομικής Περίθαλψης.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Όμιλος μοιράστηκε τα αποτελέσματα της “Financing healthcare and the quality of the system for patient.”, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον περασμένο Απρίλιο στην Πολωνία. Η Έκθεση αναλύει τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και των αποτελεσμάτων των θεραπειών ως τις πιο σημαντικές μεταβλητές μεταξύ των προσδοκιών των ασθενών, οι οποίοι είναι στην πραγματικότητα οι τελικοί χρήστες των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης. Η Έκθεση εξετάζει επίσης το θέμα του Χρέους και της χρηματοδότησης του Συστήματος Υγείας, το οποίο αποτελεί βασικό θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Όσον αφορά στην Ελλάδα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η στασιμότητα στο επίπεδο των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη και η έλλειψη διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων προέκυψαν από την Έκθεση ως δύο από τις κυριότερες απειλές για τη λειτουργία του Συστήματος Υγείας στη χώρα σε βάθος χρόνου 5ετίας. Ωστόσο, από την Έκθεση προκύπτει ότι η υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα έχει αρκετούς αποδοτικούς τομείς, οι οποίοι προέρχονται από το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, την ανάλυση δεδομένων, τον περιορισμό της πρόσβασης στις ακριβότερες θεραπείες και την πρόσβαση σε νοσοκομειακή περίθαλψη για μετανάστες, πρόσφυγες και ασθενείς με χαμηλότερα εισοδήματα.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε μία από τις χώρες που αναλύονται στην Έκθεση έχει μερικές σημαντικές προκλήσεις που επηρεάζουν το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, αλλά και ισχυρά σημεία για τη διατήρηση της ανάπτυξης και των μελλοντικών εξελίξεων στον τομέα. Η Έκθεση δείχνει με σαφήνεια ότι οι Κυβερνήσεις και οι Οργανισμοί περνούν μια περίοδο τεράστιας αλλαγής, με τις νέες τεχνολογίες, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας και τις επενδύσεις στην καινοτομία που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους των νοσοκομειακών θεραπειών αλλά ευλόγως επηρεάζουν τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Διαβάστε επίσης