Διεθνή

Οι οικονομικές επιπτώσεις του brain drain στην Ευρώπη


Μεγάλο πρόβλημα φαίνεται πως αντιμετωπίζουν όλες τις περιφερειακές οικονομίες της Ευρώπης,  καθώς η έλλειψη δεξιοτήτων από την αγορά εργασίας, έχει κοστίσει πάρα πολύ, πλήττοντας ιδιαίτερα τις ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες δεν μπορούν να βρουν το εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό

Η μετανάστευση του εργατικού δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων, το αλλιώς γνωστό και ως brain drain, έχει χτυπήσει όλες τις περιφερειακές οικονομίες της Ευρώπης, με την Ελλάδα να είναι μέσα σε αυτές, αν και με τις λιγότερες επιπτώσεις από τις υπόλοιπες. 

Όπως φανερώνει μια έκθεση της PriceWaterCoopers,  σύμφωνα με το emea.gr, η έλλειψη δεξιοτήτων από την αγορά εργασίας, έχει κοστίσει πάρα πολύ τόσο στα Βαλκάνια, όσο και σε πιο βόρειες χώρες, πλήττοντας ιδιαίτερα τις ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες δεν μπορούν να βρουν το εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό. Οι οικονομικές επιπτώσεις στις ιδιωτικές εταιρείες λόγω του brain drain αντιστοιχούν μόνο στην Ρουμανία σε ποσοστό 6% του ΑΕΠ, ενώ η Βουλγαρία έχει δεχτεί το υψηλότερο χτύπημα, με τις απώλειες να φτάνουν το 13,2% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της από την έλλειψη ικανού εργατικού δυναμικού. 

Η ίδια εικόνα υπάρχει και σε άλλες οικονομίες, με την Πολωνία να έχει απώλειες 5,7% του ΑΕΠ, την Μάλτα να ακολουθεί με απώλειες 5,6%, ενώ τελευταία στην κορυφαία πεντάδα βρίσκεται η Ουγγαρία που μαστίζεται από απώλεια 5,2%. Και οι πέντε χώρες μαζί χάνουν περίπου 46,4 δισ. ευρώ ετησίως από αυτό, ενώ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι απώλειες από το brain drain ανέρχονται σε 324 δισ. ευρώ σύμφωνα με τα στοιχεία της PwC.

"Η Ρουμανία χάνει 6% του ΑΕΠ, ετησίως, μόνο λόγω έλλειψης δεξιοτήτων. Η διαθεσιμότητα ειδικευμένου προσωπικού εξαρτάται από παράγοντες όπως η ελεύθερη κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένης της διευκόλυνσης των απαιτήσεων άδειας εργασίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών και τα εκπαιδευτικά συστήματα που παρέχουν στους πτυχιούχους τα κατάλληλα προσόντα ", δήλωσε ο Mihai Aniţa, Partner, Private Company Sector, της PwC Ρουμανίας. "Είναι απαραίτητο να αναμορφωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη μια ανασκόπηση της γραφειοκρατίας της Ρουμανίας προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερη η αλληλεπίδραση μεταξύ κυβέρνησης και φορολογουμένου. Αυτή η αναδιάταξη θα πρέπει να ακολουθείται από επενδύσεις στην ψηφιοποίηση που θα επιτρέψουν την αρμονική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο", πρόσθεσε.

Αυτά τα μέτρα απαιτούνται κυρίως επειδή οι τοπικοί επιχειρηματίες θεωρούν πως η Ρουμανία μαστίζεται από υψηλό βαθμό γραφειοκρατίας (80%) σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα. Ταυτόχρονα, απαιτούνται επενδύσεις για την ανάπτυξη της υποδομής επικοινωνιών και μεταφορών, προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να αναπτύξουν και να επενδύσουν σε νέες υπηρεσίες και προϊόντα, διευρύνοντας τον τομέα ανάπτυξης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της PwC.