Αγορές

Δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων την Τετάρτη


Ετήσια έντοκα γραμμάτια θα δημοπρατήσει ο ΟΔΔΗΧ την προσεχή Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, επιδιώκοντας να αντλήσει για λογαριασμό του Δημοσίου 812,5 εκατ. ευρώ.

Στη δημοπρασία θα διατεθούν γραμμάτια αξίας 625 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια θα γίνουν δεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές για επιπλέον τίτλους 187,5 εκατ. ευρώ (30% της αρχικής έκδοσης).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Υπουργείο Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους με  έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό 15.000 ευρώ, στην τελευταία τιμή που έγινε δεκτή στη δημοπρασία. Περίοδος εγγραφών: Από Τρίτη 11 Δεκεμβρίου έως και Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου.

2. Μέχρι και την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου για απεριόριστα ποσά, αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρίες.

Διαβάστε επίσης