Αγορές

ΟΔΔΗΧ: Άντλησε 813 εκατ. το Δημόσιο


Το ποσό των 813 εκατ. ευρώ άντλησε το δημόσιο μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων

To επιτόκιο στη δημοπρασία του ΟΔΔΗΧ διαμορφώθηκε στο 0,67%, έναντι 0,70% στην προηγούμενη δημοπρασία, ενώ ο δείκτης κάλυψης ανήλθε στις 1,83 φορές, έναντι 1,87 φορές.

Διαβάστε επίσης