Οικονομία

Ο χάρτης της φοροδιαφυγής - Ποια επαγγέλματα ρέπουν στην παραβατικότητα


Αποκαλυπτικοί για την παραβατικότητα στη χώρα μας είναι οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων τον Ιούνιο σε 7.735 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας, όπως προέκυψε από τους φορολογικούς ελέγχους της ΑΑΔΕ ανέρχεται στο 32%. Οι περισσότεροι έλεγχοι έγιναν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Η Ζάκυνθος είναι στην πρώτη θέση όσον αφορά τον αριθμό των ελέγχων στα νησιά. Στην Κέρκυρα, οι παραβάτες ανέρχονται στους 6 στους 10 που ελέχθησαν.

Οι περιοχές όπου πραγματοποιήθηκαν οι περισσότεροι έλεγχοι:

 •     Αθήνα με 407 ελέγχους κατά τους οποίους διαπιστώθηκε 37% παραβατικότητα
 •     Θεσσαλονίκη όπου διενεργήθηκαν 289 έλεγχοι και εντοπίστηκαν με παραβάσεις στο 55% των ελεγχόμενων
 •     Πάτρα με 233 ελέγχους και 36% παραβατικότητα
 •     Κατερίνη με 200 ελέγχους και 36% παραβατικότητα
 •     Ζάκυνθος με 186 ελέγχους και 41% παραβατικότητα
 •     Ηράκλειο με 28% παραβατικότητα, το Αργοστόλι όπου διενεργήθηκαν 173 έλεγχοι με 29% παραβατικότητα
 •     Ρέθυμνο με 166 ελέγχους και 20% παραβατικότητα
 •     Ρόδος με 166 ελέγχους και 43% παραβατικότητα
 •     Χανιά με 164 ελέγχους και 28% παραβατικότητα
 •     Μύκονος με 159 ελέγχους και ποσοστό παραβατικότητας 43%
 •     Σαντορίνη με 151 ελέγχους και 56% παραβατικότητα και
 •     Κέρκυρα όπου διενεργήθηκαν 141 έλεγχοι και η παραβατικότητα έφθασε στο 62%.

Τα επαγγέλματα της φοροδιαφυγής

Οι κλάδοι στους οποίους διαπιστώθηκε η μεγαλύτερη παραβατικότητα είναι οι ακόλουθοι σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:

 •     Εκμετάλλευση ΤΑΞΙ 81%,
 •     Πλυντήρια αυτοκινήτων 75%,
 •     Ανθοπωλεία 73%,
 •     Ταξιδιωτικά πρακτορεία 68%,
 •     Μανικιούρ Πεντικιούρ 63%,
 •     Δικηγόροι 63%,
 •     Ψητοπωλεία - Σουβλατζίδικα (χωρίς τραπεζοκαθίσματα) 62%,
 •     Κομμωτήρια - Κουρεία 62%,
 •     Ενοικίαση μοτοποδηλάτων 57%,
 •     Πρατήρια καυσίμων 54%,
 •     Χερσαίες - Θαλάσσιες μεταφορές 53%,
 •     Λιανικό εμπόριο 36%,
 •     Εστίαση 33%,
 •     Καταλύματα 24%

Δεν δικαιώνονται οι αντιδράσεις

Σχετικά με αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από επιχειρηματίες της εστίασης στη Μύκονο, σε ό,τι αφορά στην αυστηρότητα των ελεγκτών, πηγές της ΑΑΔΕ σημειώνουν ότι στα τρία χρόνια, που εφαρμόζεται το μέτρο των λουκέτων, δηλαδή ο νόμος του 1997 - καμία από τις επιχειρήσεις, που βρέθηκε να φοροδιαφεύγει και οδηγήθηκε σε 48ωρο κλείσιμο, δεν έχει δικαιωθεί από τα δικαστήρια, όταν προσέφυγε.

Ο στόχος

Υπενθυµίζεται ότι το στρατηγικό σχέδιο της ΑΑ∆Ε προβλέπει τη διενέργεια 620 ελέγχων-ερευνών και 16.000 µερικών επιτόπιων ελέγχων από την Υπηρεσία Ερευνών και ∆ιασφάλισης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΥΕ∆∆Ε), τις υπηρεσίες ελέγχου και διασφάλισης των δηµοσίων εσόδων της ΑΑ∆Ε. Αν και οι οδηγίες Πιτσιλή θέτουν σε απόλυτη προτεραιότητα υποθέσεις που προέκυψαν από εισαγγελικές παραγγελίες και εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων, παράλληλα εντατικοποιούνται και οι επιτόπιοι µερικοί έλεγχοι επιχειρήσεων. Ετσι σε όλη τη χώρα διενεργούνται έλεγχοι πρόληψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουµένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά.

Με... ραντεβού οι επισκέψεις στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ

Με σκοπό την καλύτερη και έγκαιρη εξυπηρέτηση των φορολογουµένων και την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΑ∆Ε, µε οδηγίες του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζεται νέα διαδικασία που θα ακολουθείται κατά την προσέλευση των φορολογουµένων ή των νοµίµων εκπροσώπων τους για λόγους που σχετίζονται µε εκκρεµή υπόθεσή τους στα Τµήµατα Ελέγχου των ∆ΟΥ, στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟΜΕΠ), στη ∆ιεύθυνση Επίλυσης ∆ιαφορών (∆Ε∆) και στις Υπηρεσίες Ελέγχου και ∆ιασφάλισης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΥΕ∆∆Ε).

Χρόνος συνάντησης

Ειδικότερα, από τη ∆ευτέρα 29 Ιουλίου η προσέλευση πραγµατοποιείται αφού προηγηθεί επικοινωνία µε το Τµήµα ∆ιοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης (Γραµµατεία) των συγκεκριµένων υπηρεσιών, ώστε να καθορίζεται ο χρόνος συνάντησης µε τα αρµόδια για το θέµα στελέχη τους.

Η επικοινωνία αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται µέσω αιτήµατος, το οποίο:

 • υποβάλλεται αυτοπροσώπως στην αρµόδια υπηρεσία ή
 • αποστέλλεται µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο (ταχυδροµείο, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, φαξ). Προσερχόµενος ο ενδιαφερόµενος θα απευθύνεται στη γραµµατεία της υπηρεσίας, όπου θα του χορηγείται κάρτα µε την ένδειξη «Επισκέπτης» και την οποία θα φέρει καθ’ όλη τη διάρκεια της παραµονής του στην Υπηρεσία.

Να σηµειωθεί ότι οι νόµιµοι εκπρόσωποι των φορολογουµένων πρέπει να φέρουν µαζί τους τα σχετικά νοµιµοποιητικά τους έγγραφα.

Παράλληλα, η ΑΑ∆Ε επεξεργάζεται µια σύγχρονη ηλεκτρονική υπηρεσία για τον προγραµµατισµό και την παρακολούθηση των επισκέψεων των φορολογουµένων στις κατά αρµοδιότητα Ελεγκτικές Φορολογικές Υπηρεσίες, µέσω της ανάπτυξης διαδικτυακής εφαρµογής στο πλαίσιο της ψηφιοποίησης των διαδικασιών και της αναβάθµισης των υποδοµών και του εξοπλισµού της. ∆ιευκρινίζεται ότι ως προς τις ∆ΟΥ η νέα αυτή διαδικασία επισκέψεων θα αφορά µόνο τα Τµήµατα Ελέγχου και όχι τα υπόλοιπα τµήµατα υποδοχής κοινού.