Επιχειρήσεις

Ο «Τιτάν» αποπληρώνει πρόωρα παλιά ομόλογα και εκδίδει νέα


Με νέα ομολογιακή έκδοση 250 εκατ. ευρώ και πρόωρη αποπληρωμή παλαιότερης (287,8 εκατ), η τσιμεντοβιομηχανία «Τιτάν» αναδιαρθρώνει τον δανεισμό της, μεταθέτοντας ημερομηνίες λήξης-αποπληρωμής.

Μέσω της θυγατρικής Titan Global Finance ο όμιλος προτείνει στους κατόχους εγγυημένων ομολογιών του λήξης Ιουνίου 2021 να εξαγοράσει πρόωρα, προσφέροντας ως τίμημα την ονομαστική τους αξία συν premium 1,5% και τους δεδουλευμένους τόκους.

 Οι ομολογίες αυτές έχουν εκδοθεί με επιτόκιο 3,5% και λήγουν τον Ιούνιο 2021. το ανεξόφλητο υπόλοιπο τους είναι 287,8 εκατ. ευρώ.

Η εξαγορά θα χρηματοδοτηθεί με έκδοση νέου ομολόγου 7ετούς διάρκειας, το οποίο αναμένεται ότι θα έχει  πολύ χαμηλότερο επιτόκιο, καθώς οι συνθήκες αγοράς για τα  ελληνικά εταιρικά χρεόγραφα  έχουν βελτιωθεί, ενώ  η αξιοπιστία του ομίλου Τιτάν έχει ενισχυθεί μετά τη μεταφορά της έδρας του  και την εισαγωγή των μετοχών του στο Euronext.

 Με τη νέα ομολογιακή έκδοση η τσιμεντοβιομηχανία θα αντλήσει 300 εκατ. ευρώ..

Διαβάστε επίσης