Χρηστικά

Ο «θησαυρός» των 34 δισ. ευρώ και οι 120 δόσεις


Τα συσσωρευμένα και ξεγραμμένα χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και το 2016 αποτελούν κεντρικό στόχο της νέας ρύθμισης

Σε μερίδιο από έναν «θησαυρό» 34 δισ. ευρώ, αποσκοπεί η νέα ρύθμιση των χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, σε 120 δόσεις που θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες από την κυβέρνηση.

Πρόκειται για τα συσσωρευμένα χρέη που έχουν δημιουργηθεί μέχρι και το 2016 και προέρχονται από εισφορές από τους προηγούμενους ασφαλιστικούς νόμους.
Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), το ύψος των συγκεκριμένων χρεών ανέρχεται στο ποσό των 34 δισ. ευρώ, ενώ τα χρέη που δημιουργήθηκαν από το 2017 και μετά ανέρχονται σε 350 εκατ. ευρώ.

Επίσης ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει, είναι το «φρένο» στην αύξηση των χρεών προς τα Ταμεία, από το 2017 και μετά. Ενώ μέχρι το 2016 ο ρυθμός αύξησης των χρεών προς τα ταμεία από το 2010 μέχρι και το 2016 ήταν πάνω από 2 δισ. ευρώ, ετησίως (με εξαίρεση το 2015 που ήταν 1,96 δισ. ευρώ, το 2017 τα χρέη αυξήθηκαν κατά 673 εκατ. ευρώ, και το 2018 κατά 417 εκατ. ευρώ, ρυθμός αισθητά μικρότερος από εκείνους των προηγούμενων ετών. Στα ποσά αυτά περιλαμβάνονται και οι προσαυξήσεις επί των παλαιών χρεών.

Η κάμψη του ρυθμού αύξησης των χρεών προς τα Ταμεία συμπίπτει χρονικά με την εφαρμογή του ν. Κατρούγκαλου, με τον οποίο οι εισφορές για το 80% των επαγγελματιών μειώθηκαν, ενώ αυξήθηκαν για το 20% των επαγγελματιών, με ετήσια εισοδήματα άνω των 25.000 ευρώ.

Η νέα ρύθμιση με τις δόσεις να εκτείνονται μέχρι και σε 120 δόσεις, αποσκοπεί στην είσπραξη των παλαιών χρεών και στην εξασφάλιση σημαντικών εσόδων για τον ΕΦΚΑ, από μία πηγή, η οποία είναι σχεδόν ξεγραμμένη.

Ο οφειλέτης, θα έχει τη δυνατότητα με ένα γενναίο κούρεμα βασικής οφειλής και προσαυξήσεων να αποπληρώσει με ευκολίες το υπόλοιπο ποσό και να αποκτήσουν ξανά ασφαλιστική ενημερότητα αλλά και να επανέλθουν στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των χρεών προς τα Ταμεία, έχουν δημιουργηθεί μέχρι το 2009 και παλαιότερα. Το συγκεκριμένο ύψος των χρεών ανέρχεται στο ποσό των 26,7 δισ. ευρώ, ενώ μόλις τα 7,7 δις. ευρώ, δημιουργηθήκαν στη συνέχεια από το 2010 μέχρι και το 2018.

Στόχος της ρύθμισης των 120 δόσεων είναι τα παλαιά χρέη και η ρύθμιση όσων γίνεται περισσότερων ώστε να διασφαλιστεί μια ροή εσόδων προς τον ΕΦΚΑ, η οποία (εφόσον πετύχει) θα αποτελέσει μια ισχυρή τονωτική ένεση γενικά για τα ασφαλιστικό μας σύστημα.

Εισπρακτικά μέτρα για «ανένταχτους»

Για όσους δεν ενταχτούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων το ΚΕΑΟ θα λάβει αυστηρά μέτρα εναντίον τους, τα οποία κλιμακώνονται ανάλογα με την περίπτωση.
Πιο συγκεκριμένα, οι ενέργειες του ΚΕΑΟ εναντίον των οφειλετών είναι οι ακόλουθες:

  1. Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο Κ.Ε.Α.Ο. αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών» με την οποία ενημερώνεται ότι η οφειλή του έχει μεταφερθεί στο Κ.Ε.Α.Ο. και ότι αν δεν ανταποκριθεί εντός 20 ημερών με εξόφληση ή διακανονισμό θα ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής είσπραξης.
  2. Για τις περιπτώσεις που οι οφειλέτες είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Κ.Ε.Α.Ο. (π.χ. εργοδότες που υποβάλλουν Α.Π.Δ., οφειλέτες των τ. ΦΚΑ που είναι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών) οι προσκλήσεις και οι Ατομικές Ειδοποιήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και είναι προσβάσιμες στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Η αποστολή των ειδοποιήσεων γίνεται και μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή (πλέον, βάσει του άρθρου 33 του Ν.4321/2015, οι ειδοποιήσεις που στέλνονται με συστημένη επιστολή θεωρούνται ως κοινοποιημένες μετά την παρέλευση 15 ημερών από την αποστολή).
  3. Εντοπισμός οφειλετών σε βάρος των οποίων μπορούν να ληφθούν μέτρα.
  4. Οι Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., εντοπίζουν τους οφειλέτες που δεν ανταποκρίθηκαν εντός 20 ημερών από την παραλαβή της Ατομικής Ειδοποίησης για την τακτοποίηση της οφειλής τους.
  5. Αξιολόγηση – Δημιουργία προφίλ οφειλέτη

Πριν τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων οι οφειλέτες αξιολογούνται και δημιουργείται το προφίλ του καθενός με πληροφορίες από το ηλεκτρονικό σύστημα του Κ.Ε.Α.Ο., τη διασύνδεση με το Μητρώο της Γ.Γ.Π.Σ., τα στοιχεία του Γ.Ε.ΜΗ. κλπ. Στη συνέχεια με κριτήρια καθορίζεται ο βαθμός εισπραξιμότητας και επισφάλειας κάθε οφειλής. Μεταξύ των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη είναι: 

  • Το ύψος της οφειλής: ανάλογα με το ύψος της οφειλής επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου 
  • ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ (Κ.Ε.Α.Ο.)
  • Η συμπεριφορά του οφειλέτη: Αξιολογείται η στάση του οφειλέτη σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού «έναντι» της οφειλής ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας του οφειλέτη, κάτι που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη υπέρ του οφειλέτη για όσο χρόνο διαρκεί η συμπεριφορά αυτή.
  • Η παλαιότητα της οφειλής: στο πλαίσιο της αξιολόγησης του οφειλέτη, εξετάζεται το χρονικό σημείο δημιουργίας των οφειλών, προκειμένου να εκτιμηθεί αν οφείλονται στην οικονομική κρίση ή την εκ συστήματος αφερεγγυότητα του οφειλέτη.
Διαβάστε επίσης