Τράπεζες

Ο Γ. Ανδριτσάνος επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου της Eurobank Holdings


Η Eurobank ανακοίνωσε  ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε τον ορισμό του Γεώργιου Ανδριτσάνου ως επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου της Eurobank Holdings, με ημερομηνία ισχύος του εν λόγω ορισμού την 23η Μαρτίου του 2020.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι τη διάσπαση της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας, η οποία μετά τη διάσπαση μετονομάσθηκε σε «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία», επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου ήταν η Δέσποινα Ανδρεάδου, η οποία, κατόπιν της διάσπασης δι’ απόσχισης κλάδου με σύσταση νέας εταιρείας - πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα
Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» , μεταφέρθηκε, μαζί με το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού, σε αυτή ως επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου αυτής.

Ο κ. Γ. Ανδριτσάνος είναι πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 2017 είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας και Ουαλίας. Εργάζεται στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου της Eurobank από τον Σεπτέμβριο του 2012 και διαθέτει εμπειρία σε διάφορους ελεγκτικούς τομείς του τραπεζικού και ασφαλιστικού τομέα

Ετικέτες Eurobank