Χρηστικά

Ο ΕΦΚΑ «ζεμάτισε» χιλιάδες επιχειρήσεις!


Οι πρώτες διασταυρώσεις των δεδομένων του taxisnet με την ΕΡΓΑΝΗ αποκάλυψε φοροδιαφυγή - Έπονται διασταυρώσεις με Κτηματολόγιο και ΓΕΜΗ

Στην ηλεκτρονική μέγγενη της Εφορίας βρίσκονται οι επιχειρήσεις, καθώς οι πρώτες διασταυρώσεις των δεδομένων του taxisnet με τα στοιχεία άλλων δημοσίων φορέων, αποκάλυψε φοροδιαφυγή.

Ειδικότερα η ΑΑΔΕ προώθησε τη διασύνδεση του Taxisnet με το Κτηματολόγιο, την ΕΡΓΑΝΗ, τις τράπεζες, το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) και τον ΕΦΚΑ. Στόχος είναι η άντληση στοιχείων για την περιουσιακή και εισοδηματική κατάσταση των φορολογουμένων, που ενδεχομένως προκύπτει από τις άλλες υπηρεσίες, πλην των στοιχείων που κατέχει το taxis.

Αποδοτική αποδεικνύεται η διασύνδεση του taxisnet, με τον ΕΦΚΑ, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το 2018, ενώ οι διασταυρώσεις θα ενταθούν στο επόμενο διάστημα, δημιουργώντας έναν ασφυκτικό ηλεκτρονικό κλοιό, με στόχο τον εντοπισμό εστιών φοροδιαφυγής.

Ειδικότερα, στον απολογισμό του 2018, η ΑΑΔΕ αναγράφει ότι στα πλαίσια συμμόρφωσης των φορολογουμένων που δεν υπέβαλλαν δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών, έχει αναπτυχθεί δίαυλος επικοινωνίας και συνεργασίας με τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Συγκεκριμένα λαμβάνονται από τον ΕΦΚΑ στοιχεία για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποβάλλονται από τους εργοδότες για το προσωπικό που απασχολούν, τα οποία στη συνέχεια διασταυρώνονται με τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Μετά τη λήψη του αρχείου εντοπισμού πραγματοποιείται αξιολόγηση με χρήση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου των υπόχρεων που ενώ όφειλαν δεν υπέβαλλαν δήλωση ΦΜΥ για τον μήνα που εντοπίστηκαν να απασχολούν υπαλλήλους.

Στη συνέχεια αποστέλλονται ενημερωτικά e-mail και πραγματοποιούνται τηλεφωνικές επικοινωνίες, μετά από κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, στους ανωτέρω υπόχρεους ώστε να ενημερωθούν ότι δεν έχουν υποβάλει δήλωση για συγκεκριμένη φορολογική περίοδο και καλούνται να την υποβάλλουν οικειοθελώς.

Η απλή αυτή διασταυρωτική διαδικασία αποκάλυψε 23.794 επιχειρήσεις, οι οποίες ενώ απασχολούν υπαλλήλους, τους οποίους δηλώνουν στον ΕΦΚΑ, εντούτοις δεν υποβάλουν δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών και δεν αποδίδουν φυσικά, τον αναλογούντα φόρο.

Στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις εστάλησαν e-mail ενώ έγιναν και τηλεφωνικές ειδοποιήσεις. Εντύπωση προκαλεί, πως ανταποκρίθηκαν μόλις οι 9.827 επιχειρήσεις, ενώ οι υπόλοιπες αδιαφόρησαν και διατάχτηκε φορολογικός έλεγχος.

Αντίστοιχες διασταυρώσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, με υπηρεσίες όπως είναι:

  • Το ΓΕΜΗ ώστε να διαπιστώνεται εάν οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν έναρξη δραστηριότητας υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις. Όσο και αν φαίνεται αυτονόητη η υποβολή δήλωσης, εντούτοις δεν είναι. Τυχαίος έλεγχος της ΑΑΔΕ αποκάλυψε ότι 40.761 ΑΦΜ, δεν είχαν υποβάλει δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.
  • Την ΕΡΓΑΝΗ για τη διασταύρωση των στοιχείων του απασχολούμενου προσωπικού, με τα στοιχεία που δηλώνονται στο Ε3.
  • Το Κτηματολόγιο, ώστε να ελέγχεται εάν τα ακίνητα κάθε εταιρείας ή φυσικού προσώπου, είναι δηλωμένα κανονικά και στο taxisnet.
Διαβάστε επίσης