Χρηστικά

Ν/σ για σύσταση επιχείρησης από το... σπίτι, μέσω ίντερνετ


 Από τον υπολογιστή του σπιτιού τους και χωρίς να χρειασθεί να μεταβούν σε δημόσιες υπηρεσίες, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ιδεύσουν νέα επιχείρηση και να πάρουν αμέσως ΑΦΜ για να αρχίσει άμεσα η λειτουργία της. Η διαδικασία γίνεται απλούστατη με τις διατάξεις του σχετικού ν/σ που κατατέθηκε στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομίας- Ανάπτυξης και θα ψηφισθεί τις επόμενες μέρες.

Με το ν/σ δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας επιχείρησης εξ αποστάσεως, σε ελάχιστο χρόνο, με μικρότερο κόστος, χωρίς περιττή γραφειοκρατία και χωρίς να χρειάζεται φορολογική ενημερότητα.

 Συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά μια σειρά πεδίων, ο ενδιαφερόμενος θα λαμβάνει σε πραγματικό χρόνο την σύσταση της επιχείρησής του χωρίς την παρεμβολή φυσικού προσώπου.

Όλα τα έγγραφα που αποτελούν προϋπόθεση για την νομική υπόσταση μιας εταιρίας (εγκεκριμένο καταστατικό και ανακοίνωση σύστασης) θα αποδίδονται ηλεκτρονικά με πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία υποβολής αίτησης και ελέγχου.

Έτσι ο χρόνος σύστασης περιορίζεται μόνο στον αναγκαίο χρόνο που απαιτείται από τον υπόχρεο για την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στην έτοιμη φόρμα της e- YΜΣ.

Με τη διαδικασία αυτή μειώνεται σημαντικά και το κόστος σύστασης. Οποιος την κάνει ηλεκτρονικά μέσω ίντερνετ θα πληρώνει μόνον το 30% του ποσού που ισχύει για την σύσταση ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας. Γλιτώνει επίσης και το παράβολο προελέγχου επωνυμίας, το οποίο καταργείται.

Επίσης παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν σύστασης το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου συστήματος, προκειμένου να το επιλέξουν όσο το δυνατόν περισσότεροι και να μειωθεί ο φόρτος γραφειοκρατικής εργασίας στις δημόσιες υπηρεσίες.

Στο στάδιο της σύστασης οι ιδρυτές της επιχείρησης δεν χρειάζεται να υποβάλουν πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. Κρίθηκε ότι το δημόσιο συμφέρον (προστασία των συναλλασσομένων) δεν δικαιολογεί το διοικητικό βάρος που συνεπάγεται η διαδικασία χορήγησης αυτού του εγγράφου.

Κατά τη στιγμή της σύστασης ο δικαιούχος-ιδιοκτήτης της νέας επιχείρησης παίρνει αυτομάτως κλειδάριθμο TAXISNET και εγγράφονται παράλληλα στον ασφαλιστικό φορέα. Γλιτώνει ετσι τη χρονοβόρο διαδικασία επισκέψεων σε ΔΟΥ, ΟΑΕΕ κλπ.