Τράπεζες

Πειραιώς: Αντιδράσεις για κλιμάκωση πιέσεων στο προσωπικό του RBU 


Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την μετακίνηση των 1.300 εργαζόμενων της διεύθυνσης διαχείρισης απαιτήσεων δανείων της τράπεζας Πειραιώς (RBU), στη νέα εταιρεία με την Intrum, καθώς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα η έναρξη λειτουργίας του νέου σχήματος έχει προβλεφθεί για την 1η Οκτωβρίου.

Κι ενώ η διαπραγμάτευση της τράπεζας Πειραιώς, με το προσωπικό βρίσκεται στην πιό κρίσιμη φάση, με την διοίκηση να έχει βάλει στο τραπέζι μεγαλύτερα κίνητρα μεταφοράς (καταβολή 9 μεικτών μηνιαίων μισθών) όπως έχει γράψει το «Σin», ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Περαιώς (ΣΕΥΤΠΕ) διαπιστώνει κλιμάκωση της πίεσης στους εργαζόμενους. 

Συγκεκριμένα, σε χθεσινή ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «κλιμάκωση εκ μέρους εκπροσώπων της τράπεζας του κλίματος ψυχολογικής πίεσης που ασκείται στους συναδέλφους που απασχολούνται στο RBU, με σκοπό την υφαρπαγή της συναίνεσης τους για την μεταφορά τους στην εταιρεία Intrum». 

Στο ίδιο κείμενο ο ΣΕΥΤΠΕ παραθέτει επιχειρήματα του νομικού επιτελείου του προς τεκμηρίωση της άποψης ότι είναι δεδομένη η αξιοποίηση του προσωπικού που θα παραμείνει στην τράπεζα την επόμενη μέρα:

Α) Δυνάμει της από 25.07.2019 έγγραφης συμφωνίας της Τράπεζας Πειραιώς με την ΟΤΟΕ ρητά προβλέφθηκε ο εθελοντικός χαρακτήρας της μετάβασης στο νέο εταιρικό σχήμα της Intrum των συναδέλφων εκείνων που απασχολούνται στο RBU. Κυρίως, δε, με την ίδια συμφωνία η Τράπεζα δεσμεύθηκε ότι όσοι εργαζόμενοι επιλέξουν την παραμονή τους στην Τράπεζα Πειραιώς θα αξιοποιηθούν σε άλλες τραπεζικές εργασίες σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Κανονισμό. Η ως άνω δέσμευση δεν αποτελεί μια γενικόλογη και αφηρημένη διακήρυξη εν είδει ευχολογίου εκ μέρους της Τράπεζας, αλλά νομική υποχρέωση της που απορρέει από την έγγραφη συμφωνία της με την ΟΤΟΕ.

Β) Η έγγραφη αυτή συμφωνία ήρθε ως συνέχεια των προηγούμενων έγγραφων δεσμεύσεων της Τράπεζας Πειραιώς αναφορικά με τον εθελοντικό χαρακτήρα της «μετάβασης», ο οποίος εξ αντικειμένου αποκλείει και καθιστά μη νόμιμη την οποιαδήποτε βλαπτική ενέργεια που θα έρθει ως συνέπεια της άρνησης.

Γ) Βάσει της ως άνω έγγραφης συμφωνίας και ακόμα των έγγραφων δεσμεύσεων της Τράπεζας Πειραιώς και της ΟΤΟΕ για τον εθελοντικό χαρακτήρα της μετάβασης, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στο RBU και επιθυμούν την παραμονή τους στην Τράπεζα Πειραιώς δικαιολογημένα έχουν σχηματίσει την εύλογη εμπιστοσύνη και πεποίθηση για τη διατήρηση των εργασιακών τους δικαιωμάτων και ειδικότερα την αξιοποίηση τους σύμφωνα με τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε βλαπτική ενέργεια ακολουθήσει έστω και με το πρόσχημα της ύπαρξης επιχειρησιακών αναγκών δεν θα είναι μόνο παράνομη ως αντικείμενη στην έγγραφη συμφωνία με την ΟΤΟΕ, αλλά και καταχρηστική δοθείσης της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης που έχουν σχηματίσει οι συνάδελφοι.

Δ) Με τα ως άνω δεδομένα, θεωρούμε βάσιμα ότι ο κύκλος των εκβιαστικών διλημμάτων που θέτει η Τράπεζα αναφορικά με την αξιοποίηση των συναδέλφων που απασχολούνται στο RBU έχει στενό ορίζοντα, αφού οι όποιες προφορικές απειλές έρχονται σε ευθεία αντίθεση με το περιεχόμενο της έγγραφης συμφωνίας με την ΟΤΟΕ και των έγγραφων δεσμεύσεων της Τράπεζας Πειραιώς. Οποιαδήποτε μονομερής βλαπτική ενέργεια εκ μέρους της Τράπεζας δεν μπορεί να αντλήσει επίφαση νομιμότητας με το πρόσχημα των επιχειρησιακών αναγκών και της μη δυνατότητας αξιοποίησης. Θα είναι παράνομη και καταχρηστική ενέργεια που θα έρθει αντιμέτωπη με όλα τα συνδικαλιστικά, αγωνιστικά και νομικά μέσα τα οποία θα διαθέσει ο ΣΕΥΤΠΕ στους συναδέλφους προς το σκοπό προάσπισης των εργασιακών τους συμφερόντων.
 

Διαβάστε επίσης
Ετικέτες ΠΕΙΡ