Οικονομία

Νέος μηχανισμός για το ξέπλυμα χρήματος!


Η Κομισιόν συστήνει νέα Αρχή για τις διασυνοριακές ροές του μαύρου χρήματος μεταξύ των χωρών - μελών της ΕΕ

Νέα Αρχή για το κυνήγι του μαύρου χρήματος ιδρύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση με «πλοκάμια» σε όλες τις χώρες – μέλη, καθώς αποδεικνύεται ότι το υφιστάμενο πλαίσιο έχει πολλές «τρύπες» με αποτέλεσμα το ξέπλυμα χρήματος μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος να είναι μια… συνήθης πρακτική.

Σήμερα τα κράτη – μέλη έχουν Αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, πλην όμως δεν υπάρχει η απαιτούμενη συνεργασία με τις αντίστοιχες υπηρεσίες των άλλων χωρών.

Καθώς οι διαδρομές του μαύρου χρήματος είναι συνήθως διασυνοριακές, η έλλειψη επαρκούς συνεργασίας των κατά τόπους Αρχών, δεν επιτρέπει την αποτελεσματική δίωξη.

Στο πλαίσιο των προβλημάτων αυτών, επιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. σχετικά με την πρόταση της Κομισιόν, για τη σύσταση Αρχής της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT) με τη μορφή αποκεντρωμένης ρυθμιστικής υπηρεσίας της ΕΕ (AMLA).

Η δημιουργία της νέας Αρχής της ΕΕ θα μεταμορφώσει την εποπτεία AML/CFT στην ΕΕ και θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIU).

Η AMLA θα είναι η κεντρική αρχή που θα συντονίζει τις εθνικές αρχές για τη διασφάλιση της ορθής και συνεπούς εφαρμογής των κανόνων της ΕΕ.

Στον χρηματοπιστωτικό τομέα, η Αρχή θα εποπτεύει απευθείας εκείνες τις οντότητες του χρηματοπιστωτικού τομέα που εκτίθενται στον υψηλότερο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Επίσης, η AMLA θα υποστηρίξει επίσης τις Μονάδες Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών για να βελτιώσουν την αναλυτική τους ικανότητα γύρω από παράνομες ροές και να καταστήσουν τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες βασική πηγή για τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Ακόμη, η Αρχή θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ των Μονάδων που εδρεύουν στα κράτη – μέλη με τη θέσπιση προτύπων για την υποβολή εκθέσεων και την ανταλλαγή πληροφοριών, την υποστήριξη κοινών επιχειρησιακών αναλύσεων και τη φιλοξενία του κεντρικού διαδικτυακού συστήματος, FIU.net.

Για να τεθεί σε λειτουργία ο νέος μηχανισμός δίωξης του μαύρου χρήματος είναι οι αποφάσεις για την έδρα του AMLA και τον προϋπολογισμό του, που θα ληφθούν στο επόμενο διάστημα.

Η Επίτροπος για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, Mairead McGuinness, δήλωσε ότι η AMLA θα αλλάξει το παιχνίδι στη μάχη κατά του ξεπλύματος χρήματος, καθώς «θα είναι το κέντρο του νέου μας εποπτικού συστήματος, ως επόπτης σε ορισμένες περιπτώσεις και ως συντονιστής εποπτικών αρχών σε άλλες, θέτοντας υψηλά πρότυπα σε ολόκληρη την ΕΕ».

«Η συμφωνία δείχνει την ισχυρή πολιτική βούληση και τη δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου να εντείνουν τις προσπάθειές μας για να σταματήσουμε να ξεπλένονται βρώμικα χρήματα μέσω του χρηματοπιστωτικού συστήματος », πρόσθεσε ο Επίτροπος.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα