Χρηστικά

Νέος κύκλος αποζημιώσεων ενοικίων κατόπιν διασταυρώσεων


Τι προβλέπει η νέα απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για τα «κουρεμένα» ενοίκια της πανδημίας των μηνών Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος και Ιούλιος 2021

Με ένα χρόνο καθυστέρηση θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις για τα μειωμένα ή «κουρεμένα» ενοίκια της πανδημίας και αφού προηγηθεί σχολαστικός έλεγχος και διασταυρώσεις των δηλώσεων των ιδιοκτητών.

Με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρα, του Αν. ΥΠΟΙΚ, Θόδ. Σκυλακάκη και του υφυπουργού Οικονομικών, Απόστολου Βεσυρόπουλου, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ στις 9 Μαρτίου, καθορίζεται η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης μισθωμάτων για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2021, σε δικαιούχους που δεν είχαν λάβει προκαταβολή για τους μήνες αυτούς.

Δικαιούχοι των αποζημιώσεων είναι οι εκμισθωτές, οι οποίοι:

  • Τηρούσαν ενεργή μίσθωση με μισθωτές, των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή τον μήνα Μάρτιο, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο, και τον Ιούλιο του 2021 ή συνήψαν αρχικό μισθωτήριο, με μισθωτή ο οποίος θεωρείται πληττόμενος τους ανωτέρω μήνες.
  • Δεν είχαν αποζημιωθεί, με προκαταβολή, σύμφωνα με τις προηγούμενες κοινές υπουργικές αποφάσεις.
  • Υπέβαλαν «Δήλωση COVID», εντός των προθεσμιών που ορίζονταν από τις αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις.
  • Πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις που έχουν καθοριστεί για τη λήψη της αποζημίωσης.

Το καταβαλλόμενο ποσό της αποζημίωσης, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

Επίσης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Πόση είναι η αποζημίωση

Σύμφωνα με την απόφαση, για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2021, καταβάλλεται αποζημίωση στους δικαιούχους, το ποσό της οποίας προσδιορίζεται ως εξής:

  • Για τα πρόσωπα που κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 δεν εισπράττουν μίσθωμα:

i) 80% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος για τα φυσικά πρόσωπα και
ii) 60% του συνολικού μηνιαίου μισθώματος, για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

  • Για τα φυσικά πρόσωπα που κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID 19 εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά 40%, ποσό ίσο με το ήμισυ του μη καταβληθέντος μηνιαίου μισθώματος.

Το τελικό καταβαλλόμενο ποσό αποζημίωσης προσδιορίζεται κατόπιν συνυπολογισμού τυχόν ποσών προκαταβολής που είχαν ληφθεί για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο 2021, καθώς και τυχόν ποσών αποζημίωσης που έχουν καταβληθεί σε προγενέστερο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο είχε τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο της καταβολής των εν λόγω αποζημιώσεων.

Έλεγχοι

Ταυτόχρονα η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών προειδοποιεί για τη διενέργεια διασταυρώσεων και ελέγχων στις δηλώσεις Covid, των ιδιοκτητών ακινήτων προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν απάτες, όπως άλλωστε έχουν καταγράψει οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα