Τράπεζες

Νέος γύρος σύγκρουσης της Εθνικής με το ΤΧΣ


Το Ταμείο αμφισβητεί το επιχειρησιακό σχέδιο της διοίκησης, θέτει ζήτημα εταιρικής διακυβέρνησης.

Σε νέα σύγκρουση οδηγούνται η Εθνική Τράπεζα και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς το Ταμείο, με μια λιτή ανακοίνωση, επιβεβαίωσε τις πληροφορίες περί σοβαρών διαφωνιών για θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, σημειώνοντας ότι θα προχωρήσει σε αναλυτικότερη παράθεση των προτάσεων που έχει υποβάλει στη διοίκηση της τράπεζας, όταν θα τις έχει μελετήσει η διοίκηση της τράπεζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΤΧΣ, που είναι βασικός μέτοχος με 40,39% στην Εθνική και έχει ρόλο επόπτη σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης,

  • Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Ταμείο»), στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου σύμφωνα με το Ν. 3864/2010 όπως ισχύει σήμερα και ταυτοχρόνως με την ιδιότητα του μετόχου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος («Τράπεζα») με ποσοστό άνω του 40%, δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων, προς το σκοπό της ορθής και αποτελεσματικής τήρησης των κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και της εφαρμογής βέλτιστων  διεθνώς πρακτικών.  Με γνώμονα τους συγκεκριμένους σκοπούς, παρουσίασε στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας μια σειρά προτάσεων για βελτιώσεις όσον αφορά στην εταιρική διακυβέρνηση αυτής.
  • Το Ταμείο θεωρεί ότι οι αλλαγές αυτές θα δώσουν ισχυρή ώθηση στο ισχύον πλαίσιο  εταιρικής διακυβέρνησης ενδυναμώνοντας τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και κατ’ επέκταση και τη λειτουργία της Τράπεζας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γνωστοποιηθούν αφού το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας μελετήσει τις προτάσεις του Ταμείου.

Πίσω από αυτή την αινιγματική ανακοίνωση του Ταμείου, το οποίο δεν επιβεβαίωσε τις πληροφορίες περί απόρριψης του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας, ούτε όμως και τις διέψευσε, κρύβεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η αντίδρασή του στον τρόπο λειτουργίας της διοίκησης επί ημερών Μιχαηλίδη (πρόεδρος) και Μυλωνά (διευθύνων σύμβουλος).

Το ΤΧΣ θεωρεί ότι, αφενός, ο Κ. Μιχαηλίδης υπερβαίνει το θεσμικό ρόλο του προέδρου και ασκεί εκτελεστικές αρμοδιότητες, ενώ έχει υποβαθμισθεί ο ρόλος του διοικητικού συμβουλίου, στο οποίο εκπροσωπείται και το Ταμείο ως βασικός μέτοχος. Από την άλλη πλευρά, η διοίκηση της Εθνικής φέρεται να έχει διαμαρτυρηθεί έντονα προς τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό της ΕΚΤ για το ρόλο του ΤΧΣ, κατηγορώντας το Ταμείο ότι παρεμβαίνει κατά τρόπο που ξεπερνά τις θεσμικές του αρμοδιότητες.

Η νέα αντιπαράθεση ξέσπασε, σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την επεξεργασία του νέου επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας, το οποίο υπόσχεται μεγάλη μείωση των προβληματικών δανείων και αύξηση του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων σε διψήφιο ποσοστό. Το ΤΧΣ θεωρεί ότι δεν έγινε επαρκής διαβούλευση εντός του διοικητικού συμβουλίου για το επιχειρησιακό σχέδιο, ώστε να ληφθούν υπόψη και οι δικές του παρατηρήσεις.

Το νέο επεισόδιο αντιπαράθεσης επαναφέρει στη μνήμη της αγοράς τις σκληρές συγκρούσεις του πρόσφατου παρελθόντος, που είχαν ως αρχική αφορμή την απόφαση του τότε διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής, την περίοδο Φραγκιαδάκη, να αγνοήσει τις εισηγήσεις του Ταμείου και να εκλέξει ως πρόεδρο τον Παναγιώτη Θωμόπουλο. Αυτή η επιλογή ακυρώθηκε, μετά τις παρεμβάσεις του ΤΧΣ, ενώ εκείνη η αντιπαράθεση οδήγησε τελικά στην έξοδο από την τράπεζα τον κ. Φραγκιαδάκη.

Ετικέτες ΕΤΕ