Ενέργεια

Νέος διαγωνισμός της ΔΕΗ για τις λιγνιτικές


Στην επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την αποεπένδυση μονάδων λιγνιτικής παραγωγής, προβαίνει η ΔΕΗ.

Ειδικότερα, μέσ ανακοίνωσης που εξεδόθη, τονίζεται πως σε εφαρμογή του Ν.4533/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και κατόπιν της σημερινής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, επαναλαμβάνει και η ΔΕΗ προκηρύσσει τη διαγωνιστική διαδικασία για τη μεταβίβαση του 100% της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» ή/και της «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.», ως ειδικότερα ορίζει ο Νόμος. 

Η σχετική δημόσια Κοινή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών αναρτήθηκε εδώ.

Διαβάστε επίσης