Τράπεζες

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας στην Εθνική Τράπεζα


Νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου θέτει σε εφαρμογή η Εθνική, επιδιώκοντας να μειώσει το προσωπικό της κατά  700 άτομα.

Απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους της που έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και έχουν 3ετή υπηρεσία στην Τράπεζα.

 Η χορηγούμενη αποζημίωση αποχώρησης καθορίζεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και την κατηγορία προσωπικού στην οποία ανήκει ο αποχωρών (υπαγόμενοι στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας, ειδικοί συνεργάτες, υποστηρικτικό προσωπικό).

Η ανώτερη αποζημίωση είναι 40 μηνιαίοι μισθοί, με προσαύξηση 7.000 ευρώ  για κάθε προστατευόμενο τέκνο, συν πρόσθετη προσαύξηση ηλικίας.

 Σε υπαλλήλους ηλικίας 55 ετών και άνω δίνεται επιπλέον της βασικής αποζημίωσης ποσό 20% επί του μικτού μηνιαίου μισθού πολλαπλασιαζόμενο επί 36 μήνες (3 έτη).

Το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης (βασική αποζημίωση και προσαυξήσεις), το οποίο συνιστά αποζημίωση λόγω λύσης της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με την Τράπεζα, δεν θα υπολείπεται των €20.000 και σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις €170.000.

Στους υπαλλήλους δίνεται ακόμη ως εναλλακτική επιλογή η δυνατότητα να πάρουν μακροχρόνια άδεια μετ' αποδοχων για 2,3, ή 4 χρόνια και να λυθεί αυτοδικαίως η σύμβαση εργασία τους στη λήξη της άδειας.

Κατά τη διάρκεια της άδειας, η τράπεζα θα καταβάλλει κανονικά τις αναλογούσες εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία και λοιπούς φορείς.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Διαβάστε επίσης