Χρηστικά

Νέα ντιρεκτίβα της ΑΑΔΕ για τη δήλωση αναδρομικών, καταθέσεων και ακινήτων


Προειδοποιεί πως ορισμένοι από τους προσυμπληρωμένους κωδικούς του εντύπου Ε1 δεν μπορούν να αλλάξουν από τους φορολογούμενους

Πρόσθετες οδηγίες για την αναγραφή στους κωδικούς της φορολογικής δήλωσης των στοιχείων για αναδρομικές αποδοχές, τις καταθέσεις και τα στοιχεία των ακινήτων δίδει η ΑΑΔΕ με νέο οδηγό που εξέδωσε.

Συγχρόνως προειδοποιεί πως ορισμένοι από τους προσυμπληρωμένους κωδικούς του εντύπου Ε1 δεν μπορούν να αλλάξουν από τους φορολογούμενους, χωρίς να επικοινωνήσουν με τους φορείς που εξέδωσαν τις σχετικές βεβαιώσεις.

Αναλυτικότερα, ο Οδηγός της ΑΑΔΕ παρέχει τις ακόλουθες σημαντικές διευκρινίσεις:

 1. Αν έχουν εισπραχθεί βάσει δικαστικής απόφασης εισοδήματα που αφορούν προηγούμενα έτη και τόκους, θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν. Οι τόκοι θα δηλωθούν στο έτος που εισπράχθηκαν στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ1.
 2. Για αναδρομικά των συντάξεων, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2017 θα επιλέξετε ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2018. Στην συνέχεια επιλέγετε Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1. Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά υποβάλετε οριστικά την δήλωση (εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2024). Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών, θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν.
 3. Αν υπάρχει χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών για αναδρομικά ποσά μισθών αλλά δεν εμφανίζεται η επιλογή για υποβολή Δήλωσης Αναδρομικών Ε1, η δήλωση θα υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 4. Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσετε ή να τροποποιήσετε κάποιον άλλο κωδικό. Εάν επιθυμείτε να τροποποιήσετε άλλα στοιχεία της δήλωσής σας πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.
 5. Στους κωδικούς εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης του Ε1, ανοίγει υποπίνακας όπου επιλέγετε τη χώρα στην οποία αποκτήθηκε το εισόδημα και πεδίο στο οποίο συμπληρώνετε το αντίστοιχο ποσό. Αν το εισόδημα αλλοδαπής προέλευσης αφορά σε διαφορετικές χώρες, τότε θα κάνετε διαφορετική εγγραφή για την κάθε χώρα.
 6. Τα ποσά που αναγράφονται στις Βεβαιώσεων Αποδοχών αφορούν σε τόκους (εκτός τόκων που αφορούν σε τραπεζικές καταθέσεις) θα τα δηλώσετε στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ1 αθροιστικά με τους τόκους από τραπεζικές καταθέσεις που αναφέρονται στον υποπίνακα του αντίστοιχου κωδικού.

Η ιδιοκατοίκηση

 • Για τη συμπλήρωση του πίνακα 5.1 που αφορά στην ιδιοκατοίκηση, η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι επιλέγοντας το πλαίσιο της διεύθυνσης των κατοικιών, ανοίγει υποπίνακας στον οποίο δίνεται η δυνατότητα επιλογής εμφάνισης είτε της περσινής εικόνας δήλωσης ακινήτων είτε της εικόνας του Ε9. Δηλώνετε όποια ακίνητα ιδιοκατοικείτε, τα χαρακτηρίζετε ανάλογα (κύρια - 1η δευτερεύουσα - 2η δευτερεύουσα - λοιπές - αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι), τα καταχωρείτε και τέλος επιλέγετε «Μεταφορά στη Δήλωση». Για την περίπτωση βοηθητικών χώρων που δεν βρίσκονται στην ίδια οικοδομή με την κύρια ή τις δευτερεύουσες κατοικίες, η επιφάνεια και η διεύθυνσή τους συμπληρώνονται στα αντίστοιχα πεδία της κύριας ή των δευτερευουσών κατοικιών. Επιπρόσθετα, για την δήλωση χρήσης αυτοτελών βοηθητικών χώρων χωρίς στοιχεία κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας, η επιφάνεια συμπληρώνεται στο πεδίο των βοηθητικών χώρων και στην χρήση επιλέγεται αυτοτελείς βοηθητικοί χώροι. Στην περίπτωση που δεν εμφανίζονται τα ακίνητα που θέλετε να δηλώσετε θα επιλέξετε εισαγωγή νέου ακινήτου και θα καταχωρήσετε όλα τα στοιχεία του ακινήτου.
 • Όσοι άλλαξαν κύρια κατοικία μέσα στο 2023, θα επιλέξουν το πλαίσιο της διεύθυνσης της κύριας κατοικίας για να εισάγουν και τα στοιχεία της άλλης κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσουν, θα την καταχωρήσουν και θα επιλέξουν «Μεταφορά στη Δήλωση». Τέλος, θα επιλέξουν την τελευταία κύρια κατοικία και ξανά «Μεταφορά στη Δήλωση». Τα στοιχεία της τελευταίας κύριας κατοικίας θα εμφανισθούν στον πίνακα 5.1α, ενώ το ποσό της αντικειμενικής δαπάνης της άλλης κύριας κατοικίας, θα μεταφερθεί στον κωδικό 707 για τον υπόχρεο και 708 για τη σύζυγο. Χρειάζεται προσοχή στα μηνύματα που εμφανίζονται κατά την εισαγωγή των στοιχείων των ακινήτων.
 • Διαγραφή ακινήτου. Αν επιλέγοντας το πλαίσιο στον πίνακα 5.1 ιδιοκατοίκησης εμφανίζονται π.χ. 2 ακίνητα, εκ των οποίων το ένα έχει πωληθεί, η ΑΑΔΕ συμβουλεύει πως όπου εμφανίζονται τα ακίνητα, είτε βάσει της εικόνας Ε9 είτε βάσει της περσινής δήλωσης, υπάρχει σε κάθε εγγραφή πεδίο διαγραφής. Στο πλαίσιο αυτό, διαγράφετε το ακίνητο που δεν υπάρχει πλέον στην κατοχή του και επιλέγει «Μεταφορά στη Δήλωση».
 • Τα στοιχεία ενός ακινήτου τροποποιούνται. Εφόσον δεν συμφωνείτε με τα στοιχεία των ακινήτων, όπως αυτά εμφανίζονται, θα πρέπει να τα διαγράψετε και να τα εισάγετε ως νέα ακίνητα με τα σωστά στοιχεία. Οι αλλαγές αυτές αφορούν αποκλειστικά στη συμπλήρωση της δήλωσης Ε1 και δεν επηρεάζουν την περιουσιακή σας εικόνα.
 • Η συμπλήρωση του ταχυδρομικού κωδικού για τις κατοικίες του Πίνακα 5.1 είναι υποχρεωτική για τα ακίνητα τα οποία δηλώνονται στον Πίνακα αυτό.
 • Όταν είναι μισθωμένη η κύρια κατοικία, στον πίνακα 5.1. της ιδιοκατοίκησης επιλέγοντας το πλαίσιο της διεύθυνσης της κύριας κατοικίας, θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε και θα επιλέξετε «Μεταφορά στη Δήλωση». ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει να επιλέξετε στον κωδικό 203 την ένδειξη «Μισθωμένη». Στη συνέχεια θα συμπληρώσετε και τον πίνακα 6.9.
 • Προσοχή χρειάζεται όταν συμπληρώνεται ο πίνακας 6.9 που αφορά στο ενοίκιο κύριας κατοικίας, όταν υπάρχουν περισσότεροι από τρεις εκμισθωτές. Στον υποπίνακα του κωδικού 801 συμπληρώνετε τους Α.Φ.Μ. των εκμισθωτών και το ποσό ενοικίου που αντιστοιχεί στον καθένα. Εάν οι εκμισθωτές είναι περισσότεροι από τρεις, στις δυο πρώτες σειρές συμπληρώνονται οι δυο εκμισθωτές με τα μεγαλύτερα ποσοστά ιδιοκτησίας και τα ποσά ενοικίου που τους κατεβλήθησαν και στην επόμενη σειρά στον κωδικό 815 το ποσό που κατεβλήθη μέσα στο 2023 συνολικά στους υπόλοιπους εκμισθωτές, χωρίς να εμφανίζονται το ονοματεπώνυμο και ο Α.Φ.Μ. τους.
 • Για όσους έχουν μισθωμένη δευτερεύουσα κατοικία, στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης 5.1. επιλέγοντας το πλαίσιο της διεύθυνσης δευτερεύουσας κατοικίας, θα καταχωρήσετε τα στοιχεία της κατοικίας, θα τη χαρακτηρίσετε και θα επιλέξετε «Μεταφορά στη Δήλωση». ΠΡΟΣΟΧΗ: θα πρέπει να επιλέξετε στον κωδικό 207 ή 209 την ένδειξη «μισθωμένη». Στον πίνακα 6.11 στον κωδικό 417 θα συμπληρώσετε τον Α.Φ.Μ. του εκμισθωτή και στους κωδικούς 419-420 το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας.
   
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα