Επιχειρήσεις

Νέα έργα πληροφορικής για ευρωπαϊκούς οργανισμούς αναλαμβάνει ο ΟΤΕ


Δύο έργα πληροφορικής για μεγάλους ευρωπαϊκούς οργανισμούς διεκδίκησε, μέσω διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού και ανέλαβε ο ΟΤΕ.

Ειδικότερα, οι αναθέσεις αφορούν την υπηρεσία υποστήριξης σε θέματα πληροφορικής για το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) και τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA).

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ειδικά εκπαιδευμένες ομάδες από τον Όμιλο ΟΤΕ, θα παρέχουν IT support υπηρεσίες πρώτου επιπέδου (1st level), στην αγγλική γλώσσα, στους τομείς Helpdesk, Telecom και Audio Visual στους εργαζόμενους του Cedefop σε Βρυξέλλες και Θεσσαλονίκη και στους εργαζομένους του ENISA στην Αθήνα.

Ο Chief Commercial Officer Business Segment Ομίλου ΟΤΕ, Γρηγόρης Χριστόπουλος, τόνισε πως η εξέλιξη επιβεβαιώνει την τεχνογνωσία και αξιοπιστία του ομίλου στην υλοποίηση μεγάλων και σύνθετων ICT έργων και πέραν των ελληνικών συνόρων, συμπληρώνοντας πως «με τις καινοτόμες υπηρεσίες και τεχνολογικές λύσεις που παρέχουμε, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση, δημόσια ή ιδιωτική, που θέλει να ηγηθεί στη νέα ψηφιακή εποχή. Με την τεχνολογία φτιάχνουμε ένα κόσμο καλύτερο για όλους».