Ασφαλιστική Αγορά

Ν. Ζάχος, NP Ασφαλιστική: Τα ελληνικά ομόλογα κρύβουν ευκαιρίες


Αναμένεται ζήτηση για μετοχές υποδομών αλλά και μετοχές που βρίσκονται σε κλάδους με έντονη επιχειρηματική κινητικότητα, και εξαγωγικών εταιριών

Τις εκτιμήσεις του για την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου το 2018, την ανάκαμψη των μακροοικονομικών δεδομένων και τον συσχετισμό τους με τα funds χαμηλού ρίσκου μιλά σε συνέντευξη του στο Sofokleousin.gr, o κος Νίκος Ζάχος Διευθυντής Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών και Υπεύθυνος Διαχείρισης Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου της NP Ασφαλιστικής, επισημαίνοντας ότι οι τιμές των τραπεζικών μετοχών είναι υπέρ - πουλημένες και κάτω από τα επίπεδα των αυξήσεων μετοχικών κεφαλαίων. Παράλληλα, μιλά για το Α/Κ NP Μικτό Εσωτερικού του οποίου η απόδοση το 2017 ήταν 27,46%, αλλά και για τα τα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης τα οποία αποτελούν σίγουρες επενδύσεις για ασφαλιστικές εταιρείες αλλά σε επίπεδο trading ίσως κρύβουν κινδύνους κάποιας διόρθωση.

Συνέντευξη στην Ελενα Ερμείδου

- Πώς βλέπετε την πορεία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ποιες δυνάμεις το επηρεάζουν;

Εκτιμούμε ότι η  πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου θα εξαρτηθεί άμεσα  από την πορεία του τραπεζικού κλάδου, τα μακροοικονομικά δεδομένα δηλαδή στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και βέβαια τα μεγέθη των εισηγμένων.  Εάν οι ελληνικές τράπεζες ξεπεράσουν την εσωστρέφεια και τα δομικά προβλήματα που εμφάνισαν τα τελευταία χρόνια και η ελληνική οικονομία ανακάμψει σε πραγματικούς όρους και αξιολογηθεί θετικά από τους ξένους οίκους, τότε το ελληνικό χρηματιστήριο σε επίπεδο μετοχών αλλά και δεικτών μπορεί να κινηθεί ιδιαίτερα ανοδικά και να επιστρέψει μέσα στο 2018 στα επίπεδα που της περιόδου 2014-2015.

 Με ανάκαμψη των μακροοικονομικών δεδομένων της ελληνικής οικονομίας, θα ενθαρρυνθούν και τα funds χαμηλού ρίσκου να επενδύσουν προς υγιείς ελληνικές εταιρείες και μετοχές. Βέβαια όλα είναι θέμα και διεθνούς επενδυτικής συγκυρίας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπάρξει και η απαραίτητη πολιτική και γεωπολιτική σταθερότητα στο εσωτερικό επίπεδο προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν τον ανοδικό τους κύκλο που έχει ξεκινήσει από πέρυσι.

Τέλος, αποτελεί ερωτηματικό εάν θα συνεχίσουν ανοδικά οι  διεθνείς αγορές στο βαθμό που μας είχαν συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, καθώς ιδιαίτερα η Αμερικάνικη κεφαλαιαγορά είναι σε πολύ εύθραυστα επίπεδα.

- Ποιοι κλάδοι πιστεύετε ότι θα παρουσιάσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον;

Όπως αναφέραμε, η ανάκαμψη των ελληνικών τραπεζών θα δημιουργήσει και αντίστοιχο χρηματιστηριακό ενδιαφέρον για τον κλάδο. Ας μην ξεχνάμε ότι οι τιμές των τραπεζικών μετοχών είναι υπέρ - πουλημένες και κάτω από τα επίπεδα των αυξήσεων μετοχικών κεφαλαίων εξαιτίας των ‘κόκκινων δανείων’ και των ανησυχιών για τον κλάδο. Αν οι ανησυχίες αυτές εκλείψουν, τότε οι τραπεζικές μετοχές θα κινηθούν έντονα ανοδικά. Τα stress tests θα δείξουν την πορεία.

Στους υπόλοιπους κλάδους αναμένεται ζήτηση για μετοχές υποδομών που θα ευνοηθούν από ιδιωτικοποιήσεις αλλά και μετοχές που βρίσκονται σε κλάδους με έντονη επιχειρηματική κινητικότητα αλλά και εταιριών που παρουσιάζουν εξαγωγικό ενδιαφέρον και αύξηση  πωλήσεων. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να εξετάζουμε προσεκτικά τα μεγέθη και τις προοπτικές κάθε εισηγμένης εταιρείας ξεχωριστά.

- Ποιες οι αποδόσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου NP Insurance;

Η NP Ασφαλιστική διαθέτει μεταξύ άλλων το Α/Κ NP Μικτό Εσωτερικού το οποίο διαχειρίζεται η NBG Asset Management. Το συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο χαρακτηρίζεται από μία μάλλον συντηρητική επενδυτική στρατηγική με έμφαση κυρίως σε ελληνικά blue chips, ελληνικά ομόλογα και καταθέσεις.  Η απόδοσή του το 2017 ήταν 27,46% που θεωρείται ιδιαίτερα ελκυστική.

- Τι έχετε να πείτε για εταιρικά / κρατικά ομόλογα και τις εναλλακτικές επενδύσεις;

Η πορεία των ελληνικών κρατικών ομολόγων μπορεί να κρύβει μελλοντικές ευκαιρίες εάν αναλογιστούμε ότι μπορεί να δούμε έξοδο στις αγορές μέσα στο 2018. Η αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας εάν και όταν αυτή επιτευχθεί, θα σηματοδοτήσει ράλι στα ελληνικά ομόλογα. Τα ξένα ομόλογα και ειδικά τα ομόλογα υψηλής διαβάθμισης –αξιολόγησης (ΑΑΑ) μπορεί να αποτελούν σίγουρες επενδύσεις για ασφαλιστικές εταιρείες αλλά σε επίπεδο trading ίσως κρύβουν κινδύνους κάποιας διόρθωσης. Τα εταιρικά ομόλογα επηρεάζονται από την πορεία των μεγεθών των εταιρειών αλλά και την πορεία των οικονομιών των κρατών που έχουν τις έδρες τους.

Κάθε περίπτωση έχει τα δικά της ιδιάζοντα χαρακτηριστικά. Γενικότερα, τα ελληνικά εταιρικά ομόλογα έχουν αποδειχθεί μέχρι στιγμής εξαιρετικές τοποθετήσεις αφού συνδυάζουν υψηλές αποδόσεις με χαμηλό σχετικά κίνδυνο. Σε ότι αφορά τις εναλλακτικές επενδύσεις, οι επενδύσεις σε ακίνητα, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες εναλλακτικές επενδύσεις εντάσσονται μέσα στα πλαίσια διαφοροποίησης των τοποθετήσεων και στο μείγμα επενδύσεων που θα εξασφαλίζει τις καλύτερες αποδόσεις με τον μικρότερο δυνατό κίνδυνο.

- Πιστεύετε ότι οι ασφαλιστικές πρέπει να επενδύουν σε μετοχές υψηλού κινδύνου και γιατί;

Οι επενδύσεις σε μετοχές υψηλού κινδύνου δεν είναι δεδομένο φαινόμενο για τις ασφαλιστικές λόγω του αυξημένου ρίσκου που εμπεριέχουν. Ωστόσο αρκετές εταιρείες στο εξωτερικό, τοποθέτησαν κάποια από τα διαθέσιμα τους σε μετοχές υψηλού κινδύνου προκειμένου να αντισταθμίσουν τις χαμηλές αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων.

Εμείς πιστεύουμε ότι η επιλογή μετοχών για τα χαρτοφυλάκια των ασφαλιστικών είναι θέμα της επενδυτικής τους στρατηγικής σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή τους επάρκεια.  Σε κάθε περίπτωση οι επενδύσεις των ασφαλιστικών εταιρειών θα πρέπει να ταιριάζουν με τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας solvency II  που εμφανίζουν και τις μελλοντικές τους ανάγκες για ρευστά διαθέσιμα. Ως εταιρεία συνεχίζουμε να διατηρούμε ένα χαμηλό προφίλ κινδύνου στην NP Ασφαλιστική, το οποίο μας έχει βοηθήσει τόσο στα αποτελέσματα όσο και σε επίπεδο δεικτών φερεγγυότητας (SCR), καθώς η Εταιρία έχει από τα υψηλότερα ποσοστά Φερεγγυότητας στην ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά, με άνω του 200% με στοιχεία 31/12/2017.

Ποιος είναι ο Νίκος Ζάχος

O κ. Νίκος Ζάχος είναι απόφοιτος χρηματοοικονομικών σπουδών (Bachelor’s και M.B.A.) του Πανεπιστημίου Adelphi University της Νέας Υόρκης και τα τελευταία χρόνια είναι Οικονομικός Διευθυντής και Μέλος του Δ.Σ. της NP Ασφαλιστικής, μίας δυναμικής ελληνικής ασφαλιστικής επιχείρησης με σταθερά υψηλή κερδοφορία και σημαντικές  αποδόσεις επενδύσεων. Βασικό χαρακτηριστικό της NP Ασφαλιστικής που την διαφοροποίησε από την υπόλοιπη αγορά, είναι ότι κατά τα χρόνια της κρίσης, η Εταιρία  έδειξε εμπιστοσύνη στην ελληνική χρηματαγορά και επένδυσε στα ελληνικά ομόλογα και  διατήρησε τις υψηλές τοποθετήσεις της σε προθεσμιακές καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες, ενώ οι περισσότερες ασφαλιστικές έβγαζαν την ρευστότητά τους στο εξωτερικό με μηδενικές ή ακόμα και αρνητικές αποδόσεις.

 

Διαβάστε επίσης