Ενέργεια

Μυτιληναίος: Ξεκινά το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών έως 10%


Την πρόθεσή της για έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, σε συνέχεια της από 27.03.2020 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της σχετικής από 01.06.2020 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ανακοίνωσε η Μυτιληναίος ΑΕ (MYTILINEOS).

Οι αγορές των ιδίων μετοχών, όπως αναφέρει η εταιρεία, θα πραγματοποιούνται μέσω των μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. και EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός του προγράμματος είναι η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή/και η διάθεση των ιδίων μετοχών, που θα αποκτηθούν, στο προσωπικό ή/και σε μέλη της διοίκησης της Εταιρείας ή/και συνδεδεμένης εταιρείας, ενώ προβλέπεται η απόκτηση ανώτατου αριθμού μετοχών 14.289.116 (μέχρι 10% του μετοχικού κεφαλαίου), με κατώτατη τιμή αγοράς €0.97 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς €20 ανά μετοχή, και το πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι 26.03.2022.

Το τελικό ποσό το οποίο θα διατεθεί για το πρόγραμμα και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από τις εκάστοτε συνθήκες της εταιρείας και της αγοράς.

Διαβάστε επίσης
Ετικέτες ΜΥΤΙΛ