Χρηστικά

Μπούκωσαν τα φορολογικά δικαστήρια


Ξεπερνούν τις 30.000 οι νέες προσφυγές - Δικαιώνεται ένας στους τρεις φορολογούμενους που προσφεύγουν στη ΔΕΔ

Σχεδόν ένας στους τρεις φορολογούμενους που αναζήτησαν το δίκιο τους στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ δικαιώθηκαν το 2022, γλιτώνοντας φόρους και πρόστιμα που τους καταλόγισαν «πρωτόδικα» οι ελεγκτικές υπηρεσίες της Εφορίας.

Ωστόσο, από τους φορολογούμενους, οι προσφυγές των οποίων απορρίπτονται, ποσοστό πάνω από το 40% προσφεύγουν στα φορολογικά δικαστήρια, τα οποία έχουν να εκδικάσουν δεκάδες χιλιάδες φορολογικές υποθέσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, το 2022 υποβλήθηκαν στη ΔΕΔ, 7.862 ενδικοφανείς προσφυγές εκ των οποίων εκδικάστηκαν οι 7.363.

Από τις περαιωθείσες αυτές προσφυγές οι 1.970 ( ή το 26,8%) έγιναν μερικώς ή ολικώς δεκτές, οι 4.778 απορρίφθηκαν αφού εξετάστηκαν, οι 21 τέθηκαν στο αρχείο λόγω παραίτησης των προσφυγόντων και οι 594 απορρίφθηκαν σιωπηρώς, επειδή εξέπνευσε η 4μηνη προθεσμία εξέτασης.

Έτσι, οι απορριφθείσες προσφυγές ανήλθαν συνολικά σε 5.372 και αντιστοιχούν σε ποσοστό 72,96% επί των συνολικών προσφυγών που υποβλήθηκαν.

Στα δικαστήρια

Επίσης, το 2022, οι απορριπτικές αποφάσεις της Δ.Ε.Δ. για τις οποίες υποβλήθηκαν προσφυγές στα δικαστήρια, ανήλθαν σε 4.132 ή στο 76,9% των απορριφθεισών υποθέσεων.

Αξιοσημείωτο είναι πως στη δεκαετία 2013-2022 κατά την οποία λειτουργεί η ΔΕΔ, οι απορριπτικές αποφάσεις της Δ.Ε.Δ. για τις οποίες ασκήθηκαν δικαστικές προσφυγές ανήλθαν σε 30.622.

Με την προσθήκη και άλλων υποθέσεων που εκκρεμούσαν από τα προηγούμενα χρόνια, ο συνολικός αριθμός των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων στα φορολογικά δικαστήρια προσεγγίζει τις 70.000.

Κερδίζουν χρόνο και χρήμα

Όσοι προσφεύγουν στα φορολογικά δικαστήρια κερδίζουν χρόνιο και χρήμα. Ειδικότερα, η υπόθεσή τους θα εξεταστεί και θα τελεσιδικήσει μετά από αρκετά χρόνια που υπερβαίνουν και τη δεκαετία.

Επίσης, στο διάστημα αυτό, θα έχει καταβάλλει μόνο το 50% των φόρων και των προστίμων που τους έχουν καταλογιστεί από τις φοροελεγκτικές υπηρεσίες.

Αν δικαιωθεί από το δικαστήριο, θα του επιστραφεί και το 50% της προκαταβολής φόρων που έχει καταβάλει.

Ακόμη, στη διάρκεια της δικαστικής εκκρεμότητας της υπόθεσής του, προσδοκά σε κάποια περαίωση ή ευνοϊκή ρύθμιση.

Πώς προσφύγουν στη ΔΕΔ

Η ΔΕΔ λειτουργεί ως ένα «πρωτοβάθμιο φορολογικό δικαστήριο», καθώς ο φορολογούμενος που παραλαμβάνει το σημείωμα του ελέγχου και την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της φορολογικής αρχής, έχει τη δυνατότητα, εντός 30 ημερών, να καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, συνυποβάλλοντας και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του.

Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη και δεν απαιτείται παράβολο, αλλά πρέπει να καταβάλει το 50% του φόρου που καταλογίστηκε.

Η ΔΕΔ αποφασίζει επί της ενδικοφανούς προσφυγής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Αν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί ο προσφυγών, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί (σιωπηρή απόρριψη).

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, δεν δικαιωθεί στη ΔΕΔ, έχει τη δυνατότητα προσφυγής στα φορολογικά δικαστήρια. Τονίζεται, πως, εάν προηγουμένως δεν προσφύγει στη ΔΕΔ, δεν μπορεί να προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια.
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα