Χρηστικά

Μπλόκο στις προσφυγές για την επιστροφή των Επιστρεπτέων Προκαταβολών!


Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών νίπτει τα χείρας της δηλώνοντας αναρμόδια να κρίνει αν σωστά ζητείται η επιστροφή των ποσών

Την επιστροφή των Επιστρεπτέων Προκαταβολών που έλαβαν χιλιάδες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες στη διάρκεια της πανδημίας ζητεί η Εφορία, ενώ οι υπόχρεοι δεν έχουν ούτε τη δυνατότητα προσφυγής στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών.

Με σωρεία αποφάσεων της ΔΕΔ αποσαφηνίζεται ότι η υπηρεσία δεν είναι αρμόδια για την εκδίκαση των συγκεκριμένων υποθέσεων, καθώς, όπως σημειώνει, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό οι επιχειρηματίες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που έλαβαν Επιστρεπτέα Προκαταβολή και τώρα η Εφορία τους έστειλε ραβασάκια για την επιστροφή τους είναι ξεκρέμαστοι.

Αν θέλουν να διεκδικήσουν τη μη επιστροφή των συγκεκριμένων ποσών, θα πρέπει να προσφύγουν στα διοικητικά δικαστήρια, αλλά οι αποφάσεις θα τελεσιδικήσουν μετά από πολλά χρόνια και μέχρι τότε, η υπόθεσή τους θα είναι σε εκκρεμότητα.

Το Σin παρουσιάζει συνοπτικά τρεις περιπτώσεις εταιρειών, από τις οποίες ζητείται η επιστροφή των Επιστρεπτέων Προκαταβολών. Στη μία περίπτωση η "κατηγορία" είναι η μείωση του προσωπικού, στη δεύτερη περίπτωση , έγινε λάθος υπολογισμός του επιστρεφόμενου ποσού και η τρίτη επιχείρηση δεν υποβλήθηκε φορολογική δήλωση!  

Μείωσε το προσωπικό

Σε μια περίπτωση,  (απόφαση ΔΕΔ 660/8-2023) βεβαιώθηκε από τη ΦΑΕ Αθηνών το ποσό των 20.187,19 ευρώ ( με τις προσαυξήσεις) σε επιχείρηση η οποία είχε λάβει δύο επιστρεπτέες προκαταβολές συνολικού ύψους 19.952,97 ευρώ.

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της ΑΑΔΕ για τη βεβαίωση του ποσού, η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν τήρησε τον όρο της διατήρησης της απασχόλησης.

Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την ενδικοφανή προσφυγή της, αιτείται την ακύρωση των ανωτέρω βεβαιώσεων ισχυριζόμενη ότι ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα αποκλειστικά σε παραθαλάσσιο χωριό της Ελλάδος  όπου απασχολεί εποχιακό προσωπικό, το οποίο απασχολήθηκε κανονικά όσο υπήρχε δραστηριότητα.

Η ΔΕΔ απάντησε ότι "επειδή, στην εξεταζόμενη υπόθεση, εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι απαραδέκτως υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας ενδικοφανής προσφυγή κατά των πράξεων βεβαίωσης ποσών από τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, επειδή η εκ τούτης αναφυόμενη διαφορά ανάγεται στο στάδιο της διοικητικής εκτέλεσης, οπότε κατά της πράξης αυτής είναι δυνατή μόνο η άσκηση ανακοπής σύμφωνα με τα άρθρα 217 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.)".

Προσθέτει, δε, ότι επειδή κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία μας στερείται αρμοδιότητας για την εξέταση της προσφυγής και συνεπώς  η  υπό  κρίση  ενδικοφανής  προσφυγή είναι απορριπτέα ως απαραδέκτως ασκηθείσα.

Με το σκεπτικό αυτό, αποφάσισε την απόρριψη της με ημερομηνία κατάθεσης 29/11/2022, ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας, ως Απαράδεκτης.

Λάθος υπολογισμός

Με άλλη απόφαση (56/9-1-2023) καταλογίστηκε σε εταιρεία η επιστροφή του ποσού των 254.764,22 ευρώ. Η πράξη βεβαίωσης αναφέρει ότι από το συνολικό ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής ποσού 451.530,42 ευρώ που είχε λάβει από 12/05/2020 έως 27/01/2021, έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 254.764,22 ευρώ.

Όμως η προσφεύγουσα επιχείρηση μιλάει για λάθος υπολογισμό και υποστηρίζει στην προσφυγή της, ότι από το συνολικό ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής ποσού 451.530,42 ευρώ που είχε λάβει από 12/05/2020 έως 27/01/2021, έπρεπε να επιστρέψει ποσό ύψους 225.764,22 ευρώ.

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, δηλώνει αναρμόδια να αποφανθεί και απορρίπτει την προσφυγή ως απαράδεκτη, σημειώνοντας ότι η ειδοποίηση για τη βεβαίωση χρηματικής  οφειλής για επιστροφή ληφθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής, δεν αποτελεί εκτελεστή πράξη υποκείμενη σε ενδικοφανή προσφυγή, καθόσον η Δ.Ο.Υ  ΦΑΕ  ΑΘΗΝΩΝ δεν έχει  αρμοδιότητα στα κριτήρια και τον υπολογισμό επί της επιστρεπτέας προκαταβολής, που διενεργούνται από το TAXIS και προσθέτει ότι η αμφισβήτηση της γενόμενης εκκαθάρισης ανάγεται στο στάδιο είσπραξης των οφειλόμενων χρεών και προσβάλλεται με άσκηση  ανακοπής.

Δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση

Με άλλη απόφαση (107/3-4-2023) απορρίφθηκε ως απαράδεκτη προσφυγή εταιρείας σε βάρος της οποίας, βεβαιώθηκε ποσό ύψους 38.838,29 ευρώ, για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και τόκους από τη χορήγηση ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής και από τους επτά κύκλους.

Η Εφορία ζητεί πίσω τα ποσά των επιστρεπτέων επειδή συγκεκριμένη επιχείρηση, δεν υπέβαλε φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2020, που ήταν ένας από τους βασικούς όρους για τη λήψη της κρατικής ενίσχυσης.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα