Χρηστικά

Μπλόκο στις «μαύρες» μεταβιβάσεις ακινήτων!


Από κόσκινο όλες οι μεταβιβάσεις ακινήτων, μέσω πλειστηριασμών, της «Χρυσής Βίζας» ή απλές δικαιοπραξίες στις οποίες εμπλέκονται αλλοδαποί

Από το κόσκινο των Αρχών περνούν όλες οι αγοραπωλησίες ακινήτων, στις οποίες ενέχονται αλλοδαποί πολίτες, είτε αφορούν πράξεις που γίνονται στο πλαίσιο της «Χρυσής Βίζας» είτε αποκτώνται μέσω των τραπεζικών πλειστηριασμών είτε πρόκειται για απλές δικαιοπραξίες.

Στόχος είναι ο έλεγχος της διακίνησης «μαύρου» χρήματος μέσω των αγοραπωλησιών ακινήτων, από αλλοδαπούς, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν αυτές είναι πραγματικές ή πρόκειται για «μπροστινούς» Ελλήνων και σε κάθε περίπτωση εάν πραγματοποιούνται με χρήματα νόμιμα και φορολογημένα.

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κινητοποιήθηκε από τον Μάρτιο του 2018 και έχει υποχρεώσει τους συμβολαιογράφους όλης της χώρας, να αποστέλλουν στην Αρχή, καταλόγους με τις πράξεις αγοραπωλησιών ακινήτων στις οποίες εμπλέκονται αλλοδαποί, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα προέλευσης των χρημάτων.

Ο έλεγχος αφορά σε όλες τις περιπτώσεις μεταβιβάσεων και συγκεκριμένα:

  • Τις πράξεις μεταβίβασης ακινήτων που αποκτώνται μέσω των πλειστηριασμών που διενεργούν οι τράπεζες. Πληροφορίες που έχουν φτάσει στην Αρχή Καταπολέμησης του μαύρου χρήματος, αναφέρουν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος μέσω των πλειστηριασμών, καθότι είναι ανύπαρκτος ή εξαιρετικά ελλιπής ο έλεγχος του «πόθεν έσχες». Επίσης σε πολλές περιπτώσεις ερευνάται, κατόπιν ενδείξεων, εάν οι φερόμενοι αλλοδαποί, ως αγοραστές είναι πραγματικοί ή εικονικοί και πίσω τους κρύβονται τα χρήματα Ελλήνων, που μέσω αυτών τα «ξεπλένουν». Ακόμη ερευνάται εάν στους πλειστηριασμούς μετέχουν μέσω ξένων ενδιαφερομένων, οι ήδη ιδιοκτήτες των ακινήτων που εκπλειστηριάζονται.
  • Τι αγορές ακινήτων μέσω του προγράμματος Golden Visa. Το πρόγραμμα προβλέπει ελάχιστη επένδυση 250.000 ευρώ για αγορά ακινήτου, μέσω της οποίας οι επενδυτές, αποκτούν το δικαίωμα για μόνιμη άδεια παραμονής, αλλά και ιθαγένεια. Η αίτηση για ιθαγένεια μπορεί να κατατεθεί έπειτα από επτά χρόνια διατήρησης της άδειας παραμονής.  Άδεια παραμονής μπορούν να εξασφαλίσουν όλα τα μέλη της οικογένειας (σύζυγος και παιδιά μέχρι 21 ετών), τους γονείς τους και τους γονείς του / της συζύγου. Ακόμα και μετά τα 21 τους χρόνια, τα παιδιά μπορούν να λάβουν παράταση της άδειας παραμονής για τρία χρόνια. Οι επενδυτές έχουν τη δυνατότητα να μεταβιβάσουν το ακίνητό τους σε άλλο ξένο υπήκοο μαζί με την άδεια παραμονής. Μάλιστα, δεν υπάρχει ελάχιστος χρόνος διατήρησης του ακινήτου στην κατοχή τους πριν το μεταβιβάσουν.
  • Οι μεταβιβάσεις ακινήτων που γίνονται κανονικά , εκτός πλειστηριασμών και «Χρυσής Βίζας» στις οποίες εμπλέκονται και αλλοδαποί, με στόχο να διερευνηθεί η προέλευση των χρημάτων και οι πραγματικοί κάτοχοι.

Οι συμβολαιογράφοι έχουν υποχρεωθεί να αποστείλουν στοιχεία στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες αναλυτικά στοιχεία για τις συγκεκριμένες μεταβιβάσεις ακινήτων. Τον Μάρτιο του 2018 τους ζητήθηκε να αποστείλουν στοιχεία σχετικά με συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων με συμβαλλομένους αλλοδαπούς, εφόσον έχουν συντάξει τέτοια, από 1.1.2015 και μετά.

Επίσης υποχρεώθηκαν να αποστέλλουν τα ίδια στοιχεία κάθε μήνα, εφόσον έχουν μεσολαβήσει σε μεταβιβάσεις ακινήτων, σε αλλοδαπούς πολίτες.

Τον Ιούλιο του 2018, η Αρχή ζήτησε από τους συμβολαιογράφους, να αποστείλουν  μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 κατάσταση με τα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με τη συμμετοχή αλλοδαπών πολιτών, τα οποία έχουν συνταχθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, δηλαδή από 1-1-2018 έως και 30-6-2018.

Επίσης, μέχρι 31-1-2019 απέστειλαν τις καταστάσεις με τα συμβόλαια που συντάχθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2018, δηλαδή από 1-7-2018 έως και 31-12-2018.

Για τα επόμενα έτη, δηλαδή από το 2019 και μετά, η κατάσταση αυτή θα υποβάλλεται ετησίως και όχι ανά εξάμηνο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε επομένου έτους, δηλαδή η κατάσταση των ζητουμένων στοιχείων των ως άνω συμβολαίων, τα οποία θα συνταχθούν από 1-1-2019 έως και 31-12-2019 συμβολαίων θα αποσταλεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2020 κ.ο.κ..

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα