Επιχειρήσεις

Moodys: Καλές οι αυξήσεις στα αντασφάλιστρα, δεν θα υπάρξουν άλλες


Ως θετικό ξεκίνημα βλέπεις τις αυξήσεις που επήλθαν στα αντασφάλιστρα τη 1η Ιανουαρίου 2018 η Moody’s Investors Service (Moody’s) σε συνδυασμό με τις προσπάθειες περιορισμού του κόστους λειτουργίας και του δείκτη ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα.

Συγκεκριμένα, βασισμένη στις ανανεώσεις τιμολογίων της Willis Re από 0% – 7,5% τη 1η Ιανουαρίου, η  Moody’s περιγράφει θετικές τις κινήσεις των αντασφαλιστών

Οι τιμές των αντασφαλειών αρχές του έτους κατά τις ανανεώσεις αυξήθηκαν για περιοχές που χτυπήθηκαν από τις ζημιές όσο και σε περιοχές που δεν είχαν ζημιές.

Η Moody’s εκτιμά ότι η ζήτηση για πρόσθετες καλύψεις, απόρροια των καταστροφών θα αυξηθεί, καθώς οι ασφαλιστές αναλύουν τις πωλήσεις τους, ψάχνουν για περισσότερες καλύψεις και θέλουν να προστατέψουν την κερδοφορία τους.

Οι αυξήσεις των τιμών σε συνδυασμό με τις μείωση λειτουργικών δαπανών θα βοηθήσει τους αντασφαλιστές να επωφεληθούν από την βελτίωση του δείκτη ζημιών και εξόδων προς τα ασφάλιστρα.

Πάντως ο οίκος αξιολόγησης δεν αναμένει περαιτέρω αυξήσεις κατά τις επόμενες ανανεώσεις, αλλά προειδοποιεί ότι η υπερβάλλουσα προσφορά θα αντισταθμίσεις την τάση για αυξήσεις των τιμών.

Ελ. Ε