Ενέργεια

Μοιράζει 19,4 εκατ. στους μετόχους της η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή


 Ενώ η φετινή κερδοφορία της είναι αυξημένη και θα της επιτρέψει να προσφέρει στους μετόχους της υψηλό μέρισμα, η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αποφασίζει να τους δώσει και πρόσθετη «ανταμοιβή» για την εμπιστοσύνης τους στην εταιρεία: Θα μοιράσει στους μετόχους της 19,36 εκατ. ευρώ υπό μορφή επιστροφής κεφαλαίου από τα αποθεματικά της.
 Η απόφαση εγκρίθηκε και από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή έχει ισχυρή κεφαλαιακή βάση και υπερεπαρκή ρευστότητα για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών της. Μπορεί λοιπόν να επιστρέψει χρήματα στους μετόχους της, χωρίς επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση και στην κερδοφορία της.

Αντίθετα, με τη διανομή 19,36 εκατ. ευρώ στους μετόχους θα υπάρξει και μία θετική επίπτωση: Θα μειωθούν τα ίδια κεφάλαια και (καθώς δεν πρόκειται να μειωθεί  αντιστοίχως η κερδοφορία), θα βελτιωθεί ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων.

Ο δείκτης αυτός λαμβάνεται υπόψη από όλους τους διαχειριστές χαρτοφυλακίων, προκειμένου να τοποθετήσουν κεφάλαια σε μετοχές, με μακροχρόνιο ορίζοντα επένδυσης.

Διαβάστε επίσης