Οικονομία

Μίχαλος: Τα Επιμελητήρια αποδέχονται την επαναφορά του κατώτατου μισθού


Την θετική στάση που έχουν τα Επιμελητήρια για την επαναφορά της επεκτασιμότητας των συλλογικών συμβάσεων των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά και για την αύ-ξηση του κατώτατου μισθού,  τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κώστας Μίχαλος.

Ειδικότερα, μιλώντας στο ‘’Κόκκινο’’ ο κ. Μίχαλος, θύμισε ότι «έχουμε προτείνει το πα-ράδειγμα της Πορτογαλίας, μέσα σε τέσσερις εξαμηνιαίες περιόδους να υπάρξει η επα-ναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ».

«Πρέπει όμως να δούμε το μη μισθολογικό κόστος, τις ασφαλιστικές εισφορές. Υπάρχει μία αδικία εκεί, πιστεύουμε ότι στο άμεσο μέλλον μπορούν να δρομολογηθούν και να γίνουν οι απαιτούμενες αλλαγές», προσέθεσε σε άλλο σημείο.

Εξάλλου, ο ίδιος σημείωσε ότι «τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική πρόοδος στα θέματα της γραφειοκρατίας ... με την συνεργασία των Επιμελητηρίων και του υπουργεί-ου Ψηφιακής Πολιτικής έχει οδηγήσει στο να μπορούν να ιδρύονται σήμερα επιχειρή-σεις από απόσταση, ψηφιακά, σε 18 λεπτά. Προ δεκαετίας, χρειάζονταν 127 διαφορετι-κά βήματα, αγκαλιά με έναν δικηγόρο για έναν μήνα», ενώ «στη Θεσσαλονίκη θα ανα-κοινώσουμε την εισαγωγή και πλέον υποχρεωτικότητα της απομακρυσμένης, ψηφιακής υπογραφής».

«Το πρόβλημα είναι στην αδειοδότηση», τόνισε ο κ. Μίχαλος. «Δεν είναι δυνατόν να ι-δρύεται σε 18 λεπτά μία επιχείρηση, αλλά για συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, όπως υγειονομικού περιεχομένου, να χρειάζονται οκτώ μήνες προκειμένου να αδειοδο-τηθεί μία επιχείρηση. Εκεί έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, ελπίζουμε να γίνουν αποδεκτές από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».

Όσον αφορά την επερχόμενη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τις εξαγγελίες του πρω-θυπουργού, ο ίδιος σε άλλο σημείο σημείωσε ότι «ο πρωθυπουργός προ δύο μηνών μί-λησε για φοροελαφρύνσεις, θεωρώ ότι θα είναι και πλέον αυξημένες - και προς θεού, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως «παροχολογία», γιατί ακούω διάφορα τέτοια. Η μείωση της φορολογίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι ακριβώς το κίνητρο που θα επαναφέρει υγιή ανάπτυξη στην αγορά».

«Δεν είναι κίνητρο για το επιχειρείν, αντίθετα είναι κίνητρο φοροαποφυγής, το γεγονός ότι σήμερα μία επιχειρηματική οντότητα πληρώνει το 52% του συνόλου των ετησίων ε-σόδων -όχι των κερδών- στα δημόσια ταμεία - 29% βασική φορολογία επιχειρήσεων, 15% των διανεμομένων, 10% φόρο αλληλεγγύης, συν την προκαταβολή», όπως ανέφε-ρε.
 

Διαβάστε επίσης