Οικονομία

Μηδενική ανάπτυξη φέτος προβλέπει η ΤτΕ, στην πόρτα της ύφεσης η οικονομία


Τα βασικά σενάρια και οι προβλέψεις στην έκθεση του Διοικητή της ΤτΕ Γ. Στουρνάρα και οι έξι ανατροπές που διαπιστώνει στην οικονομική ζωή

Μηδενική ανάπτυξη προβλέπει για φέτος ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, σύμφωνα με το «καλό» σενάριο, ενώ το αρνητικό σενάρια προβλέπει επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε ύφεση.

Μια τέτοια εξέλιξη ανατρέπει ολόκληρο τον σχεδιασμό του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης τόσο για τις εξαγγελίες περί μείωσης των φορολογικών συντελεστών, όσο και για τις παροχές. Στην έκθεσή του ο Γιάννης Στουρνάρας καταγράφει τις αιτίες που θα εκμηδενίσουν φέτος την ανάπτυξη, ενώ προτείνει και μέτρα ανάσχεσης.

Ειδικότερα, η ΤτΕ εκτιμά ότι θα υπάρξει μηδενική ανάπτυξη το 2020, έναντι 2,4% που προέβλεπε η τελευταία της εκτίμηση και 2,8% που προβλέπει ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2020.

Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στην υπόθεση, ότι οι επιπτώσεις θα περιοριστούν στα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους, ενώ στο βασικό σενάριο ενσωματώνονται υποθέσεις για τα αντισταθμιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί. Είναι σαφές ότι, αν η κρίση έχει διάρκεια, τότε η ύφεση είναι δεδομένη.

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων δείχνουν ότι η εξάπλωση του κορωνοϊού αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του ΑΕΠ και της απασχόλησης το πρώτο εξάμηνο του 2020, με τις επιπτώσεις να αποδίδονται στη σημαντική πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Επίσης αναφέρει πως οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την εξάπλωση του κορωνοϊού δεν μπορούν να αποτιμηθούν πλήρως με τα διαθέσιμα στοιχεία και με δεδομένη την αυξανόμενη αβεβαιότητα για την εξέλιξη και τη διάρκεια του φαινομένου.

Όσο επιτείνεται η εξάπλωση του κορωνοϊού και εντείνονται τα προληπτικά μέτρα αποτροπής της διασποράς του, επιδεινώνεται το οικονομικό περιβάλλον και περιορίζεται η οικονομική δραστηριότητα.

Το βασικό σενάριο της ΤτΕ ενσωματώνει αρνητικές επιδράσεις στην εξωτερική ζήτηση για ελληνικά αγαθά και υπηρεσίες. Επίσης περιλαμβάνει αρνητικές επιδράσεις στην εγχώρια ζήτηση, λόγω της χειροτέρευσης του οικονομικού κλίματος, των χρηματοοικονομικών συνθηκών και των προληπτικών μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού και των συνακόλουθων επιπτώσεων στην απασχόληση. Αναλυτικότερα, ενσωματώνονται οι ακόλουθες διαταραχές:

  • μείωση των εξαγωγών αγαθών
  • μείωση των ταξιδιωτικών εισπράξεων
  • μείωση των εισπράξεων από τη ναυτιλία
  • μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων
  • μείωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου και
  • μείωση της παραγωγής και της απασχόλησης εξαιτίας των προληπτικών μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.

Σε ότι αφορά ειδικότερα στην ιδιωτική κατανάλωση, η ΤτΕ αναφέρει ότι εξαιτίας της χειροτέρευσης της καταναλωτικής εμπιστοσύνης επιτείνεται από τη μείωση της απασχόλησης, και συνακόλουθα του διαθέσιμου εισοδήματος, τόσο λόγω των μέτρων περιορισμού όσο και λόγω της μείωσης της ζήτησης εργασίας, ως απόρροια της μείωσης της δραστηριότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Σημαντικά αρνητική συμβολή στο ΑΕΠ και την απασχόληση έχει και η μείωση των εξαγωγών αγαθών και, ιδίως, υπηρεσιών. Περαιτέρω αρνητικές επιδράσεις ασκεί η μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων, εξαιτίας της αυξημένης αβεβαιότητας, της επιδείνωσης των συνθηκών χρηματοδότησης, καθώς και της προσωρινής παύσης λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Ωστόσο, σημειώνει, ότι οι επιπτώσεις στις ιδιωτικές επενδύσεις εκτιμάται ότι θα έχουν σχετικά περιορισμένη συμβολή στην οικονομική δραστηριότητα, δεδομένης της μικρής βαρύτητας των επιχειρηματικών επενδύσεων στη συνολική εγχώρια ζήτηση.

Διευκρινίζει ότι οι αρνητικές επιδράσεις στο ΑΕΠ μετριάζονται από τη μείωση των εισαγωγών λόγω της εξασθένησης της εγχώριας και της εξωτερικής ζήτησης. Επίσης μετριάζονται από τη μείωση των τιμών του πετρελαίου, η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε πτώση του κόστους παραγωγής και του γενικού επιπέδου των τιμών.

Διαβάστε επίσης