Χρηστικά

Μέχρι τέλη Ιουνίου η ικανότητα των παράλληλα ασφαλισμένων


Παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας έως τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους. εξήγγειλε ο ΕΦΚΑ, για στους ασφαλισμένους με παράλληλη ασφάλιση Μισθωτών - Μη μισθωτών.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, έχει ήδη προχωρήσει στην παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας μέχρι 31/5/2019 των μη μισθωτών που έχουν καταβάλει τις ελάχιστες προβλεπόμενες κατώτατες ασφαλιστικές εισφορές του έτους 2018 χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ανεξόφλητες δόσεις  για την 2η εκκαθάριση του 2017.