Επιχειρήσεις

Μειώθηκαν τα έσοδα της Intralot κατά 6,9% στο εννεάμηνο


Τα οικονομικά αποτελέσματα εννεάμηνου για την περίοδο με λήξη την 30η Σεπτεμβρίου 2019, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, έκανε γνωστά η INTRALOT A.E.

Κατά το εννεάμηνο του 2019, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα €555,6 εκατ. (-6,9% σε ετήσια βάση). 

Την εννεάμηνη αυτή περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €78,8 εκατ. (-19,7% σε ετήσια βάση), με το προσαρμοσμένο EBITDA να παραμένει σχετικά σταθερό στα €85,9 εκατ. (-0,3% σε ετήσια βάση). 

Τα έσοδα του Ομίλου και τα κέρδη EBITDA μειώθηκαν κατά -0,2% και -10,5% αντίστοιχα σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. 

Το περιθώριο EBITDA ως προς τα έσοδα διαμορφώθηκε στο 14,2% (-2,2pps), ενώ το περιθώριο EBITDA ως προς το GGR στο 24,8% (-5,0pps). 

Το EBT διαμορφώθηκε στα €-2,3 εκατ. (Περιθώριο EBT: -0,4%). 

Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα €-37,1 εκατ. 

Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές κατά το εννεάμηνο του 2019 ανήλθαν στα €74,7 εκατ., αυξημένες κατά €14,4 εκατ. σε σύγκριση με την περυσινή περίοδο. 

Ο καθαρός Δανεισμός παρουσίασε μείωση κατά €18,4 εκατ. σε σύγκριση με την 30η Ιουνίου 2019 και ανήλθε στα €634,0 εκατ. 

Τη 18η Σεπτεμβρίου, 2019, ο όμιλος INTRALOT ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση στην ΟΠΑΠ όλων των μετοχών της στα Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., έναντι του τιμήματος των €20,0 εκατ. 

Τον Οκτώβριο του 2019, η INTRALOT S.A. ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της, Intralot Italian Investments B.V, υπέγραψε μια συμφωνία εξαγοράς μετοχών με την ιταλική εταιρεία “Gamma Bidco S.r.I.” για την πώληση των μεριδίου της στην Gamenet (6,0 εκατ. μετοχές ήτοι 20% του μετοχικού κεφαλαίου της), έναντι του τιμήματος των €78,0 εκατ. 

Το Νοέμβριο του 2019, η Intralot Inc. εξασφάλισε νέο συμβόλαιο Αθλητικού Στοιχηματισμού με τη Λοταρία του New Hampshire.