Χρηστικά

Μείωση εισφορών: Ελάχιστο το όφελος, δεν αποτρέπονται οι απολύσεις (πίνακας & παραδείγματα)


Πώς διαμορφώνονται οι νέοι μισθοί από την 1η Ιουνίου - Για μισθό 1.000 ευρώ το μηνιαίο όφελος είναι μόλις 14 λεπτά τη ημέρα, 4,2 ευρώ τον μήνα ή 58,8 ευρώ το χρόνο

Ελάχιστο είναι το όφελος για τους εργαζόμενους και τους εργοδότες, από τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιουνίου και σε καμία περίπτωση η μείωση δεν είναι ικανή να αποτρέψει απολύσεις, όπως υποστηρίζει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας.

Σε μια περίοδο που οι επιχειρήσεις ταλανίζονται από τα λουκέτα και την υπολειτουργία λόγω πανδημίας η ελάχιστη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δεν αποτελεί κίνητρο για τη συγκράτησης της απασχόλησης και την αποτροπή απολύσεων, αφού το όφελος είναι αμελητέο.

Για τους αμειβόμενους με τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ, το μηνιαίο όφελος θα είναι 2,73 ευρώ ή 9 λεπτά του ευρώ την ημέρα και 38,22 ευρώ τον χρόνο, ενώ για τον εργοδότη το όφελος θα είναι 3,12 ευρώ τον μήνα ή 43,68 ευρώ, τον χρόνο.

Για τον αμειβόμενο με 1.000 ευρώ, οι καθαρές αποδοχές θα αυξηθούν κατά 4,20 ευρώ τον μήνα ή κατά 14 λεπτά την ημέρα και κατά 58,80 ευρώ τον χρόνο ενώ για τον εργοδότη το συνολικό κόστος θα μειωθεί κατά 4,80 ευρώ ή κατά 67,20 ευρώ τον χρόνο.

Η μείωση των εισφορών, δεν αποτελεί μέτρο που λαμβάνεται για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, αλλά περιλήφθηκε στoν πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο και ήταν προγραμματισμένη να εφαρμοστεί από την 1η Ιουνίου.

Σήμερα οι εισφορές για μισθωτή εργασία στα συνήθη επαγγέλματα (όχι στα βαρέα κι ανθυγιεινά) ανέρχονται σε 40,56 ποσοστιαίες μονάδες επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζόμενου, εκ των οποίων 24,81 μονάδες (61,18%) βαρύνουν τον εργοδότη και 15,75 ποσοστιαίες μονάδες (38,82%) βαρύνουν τον εργαζόμενο. Οι μειώσεις που θα ισχύσουν από τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020 είναι:

  • Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 ποσοστιαίες μονάδες στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25 ποσοστιαίες μονάδες και κατανέμεται 2,69 ποσοστιαίες μονάδες στον εργοδότη και 1,56 μονάδες στον εργαζόμενο.
  • Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).

Να σημειωθεί ότι η μείωση των εισφορών, αφορά μόνο τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που εργάζονται με πλήρη απασχόληση και όχι όσους είναι σε καθεστώς εκ περιτροπής ή μερικής απασχόλησης.

Παραδείγματα

  1. Για τον αμειβόμενο με τον κατώτατο μικτό μισθό των 650 ευρώ, οι καθαρές αποδοχές, μέχρι και τον Μάιο είναι 547,63 ευρώ. Από τον Ιούνιο με τη μείωση των εισφορών, οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται σε 500,36 ευρώ, δηλαδή θα αυξηθούν κατά 2,73 ευρώ, τον μήνα ή κατά 9 λεπτά την ημέρα και κατά 38,22 ευρώ το χρόνο. Για τον εργοδότη, το συνολικό κόστος μέχρι και τον Μάιο είναι 811,26 ευρώ. Από τον Ιούνιο θα είναι 808,14 ευρώ, ήτοι, θα μειωθεί κατά 3,12 ευρώ. 
  2. Για τον αμειβόμενο με μικτό μισθό 700 ευρώ, οι καθαρές αποδοχές, μέχρι και τον Μάιο είναι 589,75 ευρώ. Από τον Ιούνιο με τη μείωση των εισφορών, οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται σε 592,69 ευρώ, δηλαδή θα αυξηθούν κατά 2,94 ευρώ ή κατά 10 λεπτά την ημέρα και κατά 41,16 ευρώ τον χρόνο. Για τον εργοδότη, το συνολικό κόστος μέχρι και τον Μάιο είναι 873,67 ευρώ. Από τον Ιούνιο θα είναι 870,31 ευρώ, ήτοι, θα μειωθεί κατά 3,36 ευρώ.
  3. Για τον αμειβόμενο με τον μικτό μισθό των 800 ευρώ, οι καθαρές αποδοχές, μέχρι και τον Μάιο είναι 674,00 ευρώ. Από τον Ιούνιο με τη μείωση των εισφορών, οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται σε 677,36 ευρώ, δηλαδή θα αυξηθούν κατά 3,36 ευρώ ή κατά 11 λεπτά την ημέρα και κατά 47,04 ευρώ τον χρόνο. Για τον εργοδότη, το συνολικό κόστος μέχρι και τον Μάιο είναι 998,48 ευρώ. Από τον Ιούνιο θα είναι 994,47 ευρώ, ήτοι, θα μειωθεί κατά 3,84 ευρώ.
  4. Για τον αμειβόμενο με τον μικτό μισθό των 1.000 ευρώ, οι καθαρές αποδοχές, μέχρι και τον Μάιο είναι 842,50 ευρώ. Από τον Ιούνιο με τη μείωση των εισφορών, οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται σε 846,70 ευρώ, δηλαδή θα αυξηθούν κατά 4,20 ευρώ ή κατά 14 λεπτά την ημέρα και κατά 58,80 ευρώ τον χρόνο. Για τον εργοδότη, το συνολικό κόστος μέχρι και τον Μάιο είναι 1.248,10 ευρώ. Από τον Ιούνιο θα είναι 1.243,30 ευρώ, ήτοι, θα μειωθεί κατά 4,80 ευρώ. 
  5. Για τον αμειβόμενο με τον μικτό μισθό των 1.200 ευρώ, οι καθαρές αποδοχές, μέχρι και τον Μάιο είναι 1.263,75 ευρώ. Από τον Ιούνιο με τη μείωση των εισφορών, οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται σε 1.270,05 ευρώ, δηλαδή θα αυξηθούν κατά 6,30 ευρώ ή κατά 17 λεπτά την ημέρα και κατά 70,56 ευρώ τον χρόνο. Για τον εργοδότη, το συνολικό κόστος μέχρι και τον Μάιο είναι 1.497,72 ευρώ. Από τον Ιούνιο θα είναι 1.491,96 ευρώ, ήτοι, θα μειωθεί κατά 5,76 ευρώ.
  6. Για τον αμειβόμενο με τον μικτό μισθό των 2.000 ευρώ, οι καθαρές αποδοχές, μέχρι και τον Μάιο είναι 1.685,00 ευρώ. Από τον Ιούνιο με τη μείωση των εισφορών, οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται σε 1.693,40 ευρώ, δηλαδή θα αυξηθούν κατά 8,40 ευρώ ή κατά 28 λεπτά την ημέρα και κατά 117,6 ευρώ τον χρόνο. Για τον εργοδότη, το συνολικό κόστος μέχρι και τον Μάιο είναι 2.496,20 ευρώ. Από τον Ιούνιο θα είναι 2.486,60 ευρώ, ήτοι, θα μειωθεί κατά 9,60 ευρώ.
  7. Για τον αμειβόμενο με τον μικτό μισθό των 6.500 ευρώ, οι καθαρές αποδοχές, μέχρι και τον Μάιο είναι 5.476,25 ευρώ. Από τον Ιούνιο με τη μείωση των εισφορών, οι καθαρές αποδοχές διαμορφώνονται σε 5.503,55 ευρώ, δηλαδή θα αυξηθούν κατά 27,3 ευρώ τον μήνα ή κατά 91 λεπτά την ημέρα και κατά 382,2 ευρώ τον χρόνο. Για τον εργοδότη, το συνολικό κόστος μέχρι και τον Μάιο είναι 8.112,65 ευρώ. Από τον Ιούνιο θα είναι 8.081,45 ευρώ, ήτοι, θα μειωθεί κατά 31,20 ευρώ.

eisfores

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα