Οικονομία

«Μεγάλος Αδελφός» του ESM στα κρατικά ταμεία!


Στόχος είναι η παρακολούθηση της κίνησης του ταμειακών δεδομένων της Ελλάδας ώστε να διαπιστώνει εάν η χώρα μας, θα μπορεί να αποπληρώνει τα δάνεια

Σύστημα παρακολούθησης των λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά και της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους εγκαθιστά ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM).

Στόχος είναι η παρακολούθηση της κίνησης του ταμειακών δεδομένων της Ελλάδας ώστε να διαπιστώνει έγκαιρα εάν η χώρα μας, θα μπορεί να αποπληρώνει τα δάνεια που έχει λάβει από τους Ευρωπαίους πιστωτές!

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει λάβει δάνεια συνολικού ύψους 192,8  δισ. ευρώ, από τον EFSF και τον ESM, ήτοι 130,9 δις. ευρώ, από τον EFSF κατά την περίοδο από τον Μάρτιο του 2012 έως και τον Αύγουστο του 2014 και 61,9 δισ. ευρώ από τον ESM, από τον Αύγουστου του 2015 έως και τον Αύγουστο του 2018.

Πρόκειται για το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (EWS), για τον εντοπισμό των κινδύνων αποπληρωμής των δόσεων των δανείων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, καθώς και των δανείων του EFSF.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στο τελευταίο tweet ο ESM, που ανάρτησε την περασμένη Τρίτη «σύμφωνα με τη Συνθήκη, δημιουργήθηκε σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον εντοπισμό των κινδύνων αποπληρωμής του δανείου και για τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Το EWS εφαρμόζεται επίσης στα δάνεια EFSF.

Ο στόχος είναι να καθοριστεί η ικανότητα της χώρας του προγράμματος να εξοφλήσει τα δάνειά της. Αυτό απαιτεί αξιολόγηση της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας της χώρας, της πρόσβασης στην αγορά και της μεσομακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του δημόσιου χρέους.

Το έργο αυτό λαμβάνει υπόψη και συμπληρώνει την ανάλυση της δημοσιονομικής και της βιωσιμότητας του χρέους που εκτελεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κατά τη διάρκεια και μετά από ένα πρόγραμμα».

Όπως εξηγεί εξάλλου, στην ιστοσελίδα του, ο ESΜ, θα πραγματοποιεί σε τακτική βάση μια επισκόπηση υποχρεώσεων πληρωμών (τόκοι, κεφάλαιο και προμήθειες) του κάθε κράτους (όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και των μεταμνημονιακών χωρών), καλύπτοντας τουλάχιστον τους επόμενους 6 μήνες. Δηλαδή, πριν από τις ημερομηνίες εξόφλησης, το κράτος θα παρέχει στον ESM μια δική του επισκόπηση των ταμειακών του ροών για την περίοδο έως την ημερομηνία εξόφλησης.

Αυτή η επισκόπηση θα περιέχει επαρκείς πληροφορίες έτσι ώστε ο ESM να μπορεί να σχηματίσει μια άποψη για το κατά πόσον το κράτος είναι σε θέση να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες για την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεων του κράτους-μέλους, ο ESM διαβουλεύεται με την Κομισιόν και την ΕΚΤ και διαμορφώνει άποψη για τις πιθανότητες εξόφλησης και τις πιθανές συνέπειες.

Αν υπάρχει κίνδυνος μη εξόφλησης, τότε ο διευθύνων σύμβουλος ενημερώνει το Δ.Σ. και άλλα ευρωπαϊκά σώματα, δηλαδή την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ο ESM αναφέρει στο tweet, ότι το EWS, θα χρησιμοποιηθεί καις την περίπτωση της Ελλάδας (εκτός των άλλων χωρών). Ωστόσο, οι πληρωμές της Ελλάδας καθυστερούν και δεν είναι του παρόντος. Με βάση το χρονοδιάγραμμα λήξεων των δανείων παρατηρείται ότι:

  • Τα δάνεια του ESM, ύψους 61,9 δισ. ευρώ, αρχίζουν να λήγουν από το έτος 2034 και θα εξοφληθούν σταδιακά έως το 2060.
  • Τα δάνεια του EFSF, ύψους 130,9 δισ. ευρώ, αρχίζουν να λήγουν από το έτος 2023, έως και το 2056. Ωστόσο όπως σημειώνει ο ESM, στην απόφαση του Eurogroup του Ιουνίου 2018, προβλέπεται παράταση κατά 10 έτη των δανείων του EFSF, οπότε οι τρέχουσες λήξεις θα επιμηκυνθούν αντίστοιχα.
Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα