Χρηστικά

Λίστα - φωτιά με τους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου


Με δημόσια διαπόμπευση απειλούνται φορολογούμενοι με ανεξόφλητα χρέη. Τελεσίγραφο από το ΥΠΟΙΚ για ρύθμιση των οφειλών

Τελεσίγραφο σε περίπου 25.000 οφειλέτες με χρέη πάνω από 150.000 ευρώ έχει στείλει το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να πληρώσουν ή να ρυθμίσουν τα χρέη τους στην Εφορία έως τα τέλη του Ιουνίου. Η ΓΓΔΕ μέσω email που άρχισε να τους αποστέλλει, προειδοποιεί ότι εκτός από τις κατασχέσεις, οι οφειλέτες απειλούνται και με δημόσια διαπόμπευση. Ως το τέλος του μήνα, το υπουργείο Οικονομικών θα δώσει στη δημοσιότητα τη λίστα με ονόματα, όσων χρωστάνε πάνω από 100.000 ευρώ και δεν τακτοποιούν τις οφειλές τους. Κατόπιν πιέσεων της τρόικας η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων επικαιροποιεί τον κατάλογο με τους μεγάλους οφειλέτες, ο οποίος δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 2011 και έκτοτε δεν ενημερώθηκε ποτέ.

Πρόκειται για λίστα αντίστοιχη αυτής που είχε δημοσιοποιήσει το ΥΠΟΙΚ το 2012 με φυσικά πρόσωπα που είχαν οφειλές προς το Δημόσιο, ενώ θα δουν το φως της δημοσιότητας ονόματα μεγαλοκαταθετών. Η δημοσιοποίηση λίστας μεγαλοοφειλετών με βασική οφειλή προς το Δημόσιο άνω των 150.000 ευρώ είχε θεσπιστεί με την ΠΟΛ 1185/2011 επί υπουργίας Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου. 

Οι Αρχές θα ξεκινήσουν μια διαδικασία η οποία θα εξασφαλίζει την επιλογή των μεγάλων οφειλετών του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων με βάση την ανάλυση των οικονομικών τους στοιχείων προκειμένου να προσδιορίσουν τη βιωσιμότητά τους. Από τον Ιούνιο του 2016 θα εκδώσουν κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, που θα ορίζουν τη μέθοδο για τη διαφοροποίηση των οφειλετών με βάση την οικονομική τους κατάσταση και την ικανότητα να αποπληρώνουν τα χρέη τους, σύμφωνα προς τα εφαρμοζόμενα καθεστώτα αφερεγγυότητας και αναδιάρθρωσης χρεών και θα αναθέσουν σε μια εταιρεία που έχει τη σχετική εμπειρία για να παράσχει βοήθεια προς τις υπηρεσίες, αρμόδιες για τους μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου (Μονάδα Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών) και των ασφαλιστικών ταμείων (ΚΕΑΟ), όσον αφορά τη διαλογή των υποθέσεων.

Επίσης, προβλέπεται ότι οι λίστες θα επικαιροποιούνται ανά τρίμηνο. Να σημειωθεί ότι εκτός από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων τους οι οφειλέτες του Δημοσίου βρίσκονται αντιμέτωποι και με άλλες κυρώσεις. Πιο συγκεκριμένα, βρίσκονται αντιμέτωποι με την άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους (υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά για ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 50.000 ευρώ), προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων και κατασχέσεις.

H επιστολή του ΥΠΟΙΚ προς τους οφειλέτες έχει ως εξής:

"Μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης (Δ.Ο.Υ, Τελωνεία, Ελεγκτικά Κέντρα) διαπιστώθηκε ότι την 30/05/2016 εκκρεμεί συνολική ανεξόφλητη ληξιπρόθεσμη οφειλή σας μεγαλύτερη των 150.000 ευρώ. Καλείστε να την τακτοποιήσετε έως την 27/6/2016, διαφορετικά θα δημοσιοποιηθεί σε κατάσταση οφειλετών στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1185/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1949) και 1271/2015 (ΦΕΚ Β΄ 3001) αποφάσεις του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αντίστοιχα. Για το είδος και το ποσό της οφειλής σας, καθώς και για την ταυτότητα οφειλής, με την οποία θα την εξοφλήσετε, έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε, από την υπηρεσία "Προσωποποιημένης Πληροφόρησης του TAXISnet" επιλέγοντας «Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης», και από τα αρμόδια τελωνεία για τις οφειλές σας σε αυτά. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την υποβολή οποιουδήποτε, σχετικού με τη δημοσιοποίηση, αιτήματος για την οφειλή σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην αρμόδια για την παρακολούθηση της οφειλής, Δ.Ο.Υ., Τελωνείο ή και Ελεγκτικό Κέντρο έως την 27η Ιουνίου 2016.

Η άρση της δημοσιοποίησης ή η διόρθωση της εγγραφής στη δημοσιοποιημένη κατάσταση, λόγω μερικής ή ολικής εξόφλησης, μερικής ή ολικής υπαγωγής της οφειλής στις εξαιρέσεις που προβλέπονται ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο, διενεργείται, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος του οφειλέτη, από την αρμόδια για την παρακολούθηση της οφειλής Δ.Ο.Υ. Τελωνείο ή και Ελεγκτικό Κέντρο σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ’ αριθμ. ΠΟΛ.1185/2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών. Παρακαλούμε να μην λάβετε υπόψη την παρούσα ειδοποίηση, εάν έχετε ήδη τακτοποιήσει την οφειλή σας".

 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις