Χρηστικά

Λιγότεροι φορολογούμενοι δικαιώνονται στη ΔΕΔ


Αυξήθηκαν στο πρώτο τρίμηνο του 2022 τα ποσοστά των προσφυγών που απορρίπτονται από την ΑΑΔΕ

Λιγότεροι φορολογούμενοι δικαιώνονται, από όσους προσφεύγουν στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους μειώθηκε αισθητά το ποσοστό εκείνων που βρίσκουν δίκιο και σβήνονται τα πρόστιμα που τους έχουν επιβληθεί από τους φορολογικούς ελεγκτές, σε σύγκριση με το 2021 και το 2020.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, εκδικάστηκαν από την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, 1.731 προσφυγές φυσικών και νομικών προσώπων, εκ των οποίων δικαιώθηκαν οι 472 προσφεύγοντες ή το 27%.

Αντίθετα, απορρίφθηκαν 1.160 προσφυγές, 2 παραιτήθηκαν και 97 υποθέσεις απορρίφθηκαν σιωπηρώς, καθώς εξέπνευσε η προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία εξέτασης.

Το ποσοστό των δικαιωθέντων είναι αισθητά μικρότερο σε σχέση με το ποσοστό των φορολογουμένων που δικαιώθηκαν το 2021 και το 2020. 

Κατά το έτος 2021 εκδόθηκαν συνολικά 8.456 αποφάσεις από τη ΔΕΔ. Από αυτές 3.545 (41,9%) αφορούσαν σε διοικητικό προσδιορισμό φόρου και 4.911 (58,1%) σε διορθωτικό προσδιορισμό φόρου.

Ειδικότερα, από τις ρητές αποφάσεις που αφορούσαν σε διορθωτικό προσδιορισμό φόρου το 57,3% ήταν απορριπτικές ενώ το 42,7% ήταν θετικές και δικαίωσαν τους φορολογούμενους. 

Αντίστοιχα, από τις ρητές αποφάσεις που αφορούσαν σε διοικητικό προσδιορισμό φόρου, το 53,7% ήταν απορριπτικές ενώ το 46,3% ήταν θετικές.

Επίσης το 2020, το ποσοστό των φορολογουμένων που δικαιώθηκαν ήταν 40,4%.

Σημειώνεται ότι, οι θετικές αποφάσεις που εξέδωσε η ΔΕΔ το 2021 αφορούσαν κυρίως ενδικοφανείς προσφυγές προστίμων επί εκπρόθεσμης υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών, τα οποία πρόστιμα ακυρώθηκαν με νομοθετική διάταξη, καθώς και αναδρομικά συνταξιούχων για τα έτη 2013 – 2014.

Παρά την υποχώρηση του ποσοστού των δικαιωθέντων, στο πρώτο τρίμηνο του 2022, παραμένει υψηλό, γεγονός που προβληματίζει για την ευκολία με την οποία οι εφοριακοί καταλογίζουν αναδρομικούς φόρους και πρόστιμα.

Από τους φορολογούμενους που απορρίφθηκε η προσφυγή τους στο πρώτο τρίμηνο του 2022, το 39,4% εξ αυτών προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια, αναζητώντας δικαίωση.

Ποιοι προσφεύγουν στη ΔΕΔ

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, ο φορολογούμενος που παραλαμβάνει το σημείωμα του ελέγχου και την Πράξη Προσδιορισμού Φόρου της φορολογικής αρχής, έχει τη δυνατότητα, εντός 30 ημερών, να καταθέσει ενδικοφανή προσφυγή στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, συνυποβάλλοντας και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς του.

Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στην αρμόδια φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη, ενώ δεν απαιτείται παράβολο.

Η ΔΕΔ αποφασίζει επί της ενδικοφανούς προσφυγής εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 120 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Αν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν εκδοθεί απόφαση και δεν ενημερωθεί ο προσφυγών, τότε θεωρείται ότι η ενδικοφανής προσφυγή έχει απορριφθεί (σιωπηρή απόρριψη).

Επίσης, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, δεν δικαιωθεί στη ΔΕΔ, έχει τη δυνατότητα προσφυγής στα φορολογικά δικαστήρια, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν προηγουμένως δεν προσφύγει στη ΔΕΔ, δεν μπορεί να προσφύγει στα φορολογικά δικαστήρια.

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα