Χρηστικά

Δεύτερη ευκαιρία υπαγωγής στο ν. Κατσέλη και κίνδυνος πλειστηριασμών


Για όσους κοπούν από το νέο πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας

Λιγότερες από 100.000 αιτήσεις υπαγωγής στο νόμο Κατσέλη εκκρεμούν στα δικαστήρια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου. 

Τα συγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια εκτοκίζονται κανονικά, αλλά με την υπαγωγή τους στο πλαίσιο προστασίας οι τόκοι διαγράφονται.

Αυτό υπογραμμίζουν σε απαντήσεις τους που διαβιβάστηκαν στη Βουλή, με αφορμή σχετική ερώτηση του βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Γιώργου Καρρά, ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Δημήτρης Αυλωνίτης.

Σε ότι αφορά στην τοκοφορία των δανείων, για τα οποία έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν στα δικαστήρια οι αιτήσεις για την υπαγωγή στο ν. Κατσέλη, ο κ. Αυλωνίτης επισημαίνει ότι, όωπς προβλέπει ο νόμος,  οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφειλής.

Οι λοιπές απαιτήσεις, προσθέτει, παύουν με την κοινοποίηση της αίτησης να παράγουν νόμιμους ή συμβατικούς τόκους. Οι οφειλές αυτές θεωρούνται ληξιπρόθεσμες και υπολογίζονται με την τρέχουσα, κατά το χρόνο κοινοποίησης της αίτησης, αξία τους.

Τονίζει δε, ότι σε κάθε περίπτωση, οι οφειλέτες οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής τους στο ν. 3869/2010 και των οποίων η αίτηση δεν απορριφθεί από το Δικαστήριο τελεσίδικα, απαλλάσσονται από τους τόκους οι οποίοι γεννήθηκαν κατά την εκκρεμοδικία της αίτησης.

Οι πραγματικοί αριθμοί

Αναφορικά με τα στοιχεία των αιτήσεων υπαγωγής στον ν. κατσέλη που εκκρεμούν στα δικαστήρια, ο υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου απαντά πως ο αριθμός κύριων αιτήσεων του ν. 3869/2010, που εκκρεμούν προς εκδίκαση στο τέλος του δ' τριμήνου του 2018 ανέρχονται σε 95.119 (και όχι 135.000) από στοιχεία, τα οποία έχουν συλλέξει μέχρι σήμερα (16 Απριλίου δόθηκε η απάντηση) από 149 Ειρηνοδικεία σε σύνολο 154.

Η δεύτερη ευκαιρία και οι πλειστηριασμοί

Επίσης, ο ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμούσης απαντώντας στην ίδια ερώτηση του κ. Καρρά, τονίζει ότι με την υποβολή αίτησης
στην νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα των κόκκινων στεγαστικών δανείων δεν παύει η τοκοφορία των υπαγόμενων οφειλών, και αναφέρει συγκεκριμένα ότι οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών που είναι εξασφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα, δηλαδή οι απαιτήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του νέου ν. 4605/2019 για την αποπληρωμή των δανείων με υποθήκη σε κύρια κατοικία, δεν έπαυαν να εκτοκίζονται ούτε στο πλαίσιο του ν. 3869/2010 (άρθρα 6§3 και9§2).

Όσον αφορά επίσης τη διαδικασία η διευθέτησης των κόκκινων δανείων που θα γίνεται από την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα αναιρώντας την αρχή του φυσικού δικαστή, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 77 ν. 4605/2019, αν ο οφειλέτης που υπέβαλε αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν κρίθηκε επιλέξιμος ή αν, ενώ κρίθηκε επιλέξιμος, για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με έναν ή περισσότερους από τους πιστωτές, μπορεί περαιτέρω να ζητήσει από το Δικαστήριο την προστασία της κύριας κατοικίας του.

Σχετικά δε με τον κίνδυνο πλειστηριασμών , ότι δηλαδή, η διευθέτηση των κόκκινων δανείων από ηλεκτρονική πλατφόρμα οδηγεί σε πλειστηριασμό πολλών κατοικιών λόγω του διαδραμόντος αδρανούς χρόνου, ο κ. Κουρμούσης επισημαίνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 78§1 ν. 4605/2019, αναστέλλεται αυτοδικαίως κάθε πλειστηριασμός της κύριας κατοικίας του αιτούντος από την κοινοποίηση της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα προς τους πιστωτές, αφού προηγουμένως ο οφειλέτης έχει κριθεί επιλέξιμος κατά τον προέλεγχο επιλεξιμότητας και μέχρι την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης.

Διαβάστε επίσης